CTCP Đầu tư TDG Global
CTCP Đầu tư TDG Global (TDG : HOSE)
Dầu khí : Thăm dò và sản xuất dầu khí
CTCP Đầu tư TDG Global
Lô D1, KCN Đình Trám, TT Nếnh, H. Việt Yên, Bắc Giang
+84 (204) 224-4903
Fax
+84 (204) 366-1311
Email
thaiduonggas@gmail.com

Thông tin giao dịch

Mã CK TDG
Sàn HOSE
Giá hiện tại 3,79 (-0,09/-2,32%)
Biến động trong ngày 3,79 - 3,90
Khối lượng 343.800
Giá trung bình ( 10 ngày ) 3,86
Biến động trong 52 tuần 2,85 - 5,55
Khối lượng trung bình (10 ngày) 255.670,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 18.446.831
Vốn hóa thị trường 77,11 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,06
ROA (%) 0,01
ROE (%) 0,03
Đòn bẩy tài chính 1,41
EPS 307,42
PE 13,60
PB 0,34

Tin tức về TDG

Cổ phiếu cùng ngành

Dầu khí > Thăm dò và sản xuất dầu khí

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
BSR 4.842.414 18,90 -0,40/-0,02%
OIL 843.915 10,10 -0,10/-0,01%
PCN 0 0,00
0/0%
PLX 429.100 35,25 -0,65/-0,02%
PTX 0 0,00
0/0%
PVO 300 5,40
0/0%
TDG 343.800 3,79 -0,09/-0,02%