CTCP Gang thép Thái Nguyên
CTCP Gang thép Thái Nguyên (TIS : UPCOM)
Vật liệu cơ bản : Thép
CTCP Gang thép Thái Nguyên
Tổ 13, Phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
www.tisco.com.vn
+84 (208) 383-2236
Fax
+84 (208) 383-2056
Email
admin@tisco.com.vn

Thông tin giao dịch

Mã CK TIS
Sàn UPCOM
Giá hiện tại 6,9 (-0,10/-1,43%)
Biến động trong ngày 6,60 - 7,00
Khối lượng 51.400
Giá trung bình ( 10 ngày ) 7,09
Biến động trong 52 tuần 7,00 - 17,50
Khối lượng trung bình (10 ngày) 33.240,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 183.988.900
Vốn hóa thị trường 1.416,71 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,03
ROA (%) 0,01
ROE (%) 0,03
Đòn bẩy tài chính 4,36
EPS 295,21
PE 26,08
PB 0,72

Tin tức về TIS

Cổ phiếu cùng ngành

Vật liệu cơ bản > Thép

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
BCA 69.100 7,00 -0,20/-0,03%
BVG 40.300 2,80 -0,10/-0,03%
DNS 400 15,00 -1,00/-0,06%
DNY 0 0,00
0/0%
DTL 300 25,00 -0,50/-0,02%
HMG 0 0,00
0/0%
HPG 23.369.500 21,20 -0,45/-0,02%
HSG 7.236.100 14,80
0/0%
ITQ 159.500 4,00 -0,20/-0,05%