CTCP Gang thép Thái Nguyên
CTCP Gang thép Thái Nguyên (TIS : UPCOM)
Vật liệu cơ bản : Thép
CTCP Gang thép Thái Nguyên
Tổ 13, Phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
www.tisco.com.vn
+84 (208) 383-2236
Fax
+84 (208) 383-2056
Email
admin@tisco.com.vn

Thông tin giao dịch

Mã CK TIS
Sàn UPCOM
Giá hiện tại
4,20 (0/0%)
Biến động trong ngày 4,00 - 4,30
Khối lượng 84.100
Giá trung bình ( 10 ngày ) 4,15
Biến động trong 52 tuần 3,90 - 6,30
Khối lượng trung bình (10 ngày) 58.540,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 183.988.900
Vốn hóa thị trường 772,75 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,02
ROA (%) 0,00
ROE (%) 0,01
Đòn bẩy tài chính 5,01
EPS -840,78
PE -4,31
PB 0,48

Tin tức về TIS

Cổ phiếu cùng ngành

Vật liệu cơ bản > Thép

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
BCA 156.288 21,00 -0,50/-0,02%
BVG 0 0,00
0/0%
DNS 400 15,00 -1,00/-0,06%
DNY 0 0,00
0/0%
DTL 300 14,00
0/0%
HMG 0 0,00
0/0%
HPG 33.424.200 28,35 -0,15/-0,01%
HSG 14.288.400 20,75 -0,55/-0,03%
ITQ 181.032 2,90 -0,10/-0,03%