CTCP Gang thép Thái Nguyên
CTCP Gang thép Thái Nguyên (TIS : UPCOM)
Tài nguyên cơ bản : Thép
CTCP Gang thép Thái Nguyên
Tổ 13, Phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
www.tisco.com.vn
+84 (208) 383-2236
Fax
+84 (208) 383-2056
Email
admin@tisco.com.vn

Thông tin giao dịch

Mã CK TIS
Sàn UPCOM
Giá hiện tại
8,00 (0/0%)
Biến động trong ngày 7,90 - 8,00
Khối lượng 14.500
Giá trung bình ( 10 ngày ) 8,20
Biến động trong 52 tuần 7,00 - 17,50
Khối lượng trung bình (10 ngày) 43.210,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 183.988.900
Vốn hóa thị trường 1.471,91 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,03
ROA (%) 0,01
ROE (%) 0,03
Đòn bẩy tài chính 4,36
EPS 295,21
PE 27,10
PB 0,74

Tin tức về TIS

Cổ phiếu cùng ngành

Tài nguyên cơ bản > Thép

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
BCA 57.200 7,60 -0,50/-0,06%
BVG 99.503 3,50 -0,10/-0,03%
DNS 400 15,00 -1,00/-0,06%
DNY 0 0,00
0/0%
DTL 1.200 26,20 +0,20/+0,01%
HMG 0 0,00
0/0%
HPG 31.457.200 23,75 -0,40/-0,02%
HSG 14.758.200 20,40 -0,70/-0,03%
ITQ 601.800 5,10 -0,20/-0,04%