CTCP Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico
CTCP Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico (TMG : UPCOM)
Vật liệu cơ bản : Thép
CTCP Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico
Tổ dân phố 3, Phú Xá, Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
kimloaimau.com.vn
+84 (208) 384-7229
Fax
+84 (208) 384-7097
Email
thainguyentmc@gmail.com

Thông tin giao dịch

Mã CK TMG
Sàn UPCOM
Giá hiện tại
59,70 (0/0%)
Biến động trong ngày 0,00 - 0,00
Khối lượng 0
Giá trung bình ( 10 ngày ) 59,70
Biến động trong 52 tuần 42,20 - 74,50
Khối lượng trung bình (10 ngày) 0,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 18.000.000
Vốn hóa thị trường 1.074,60 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,22
ROA (%) 0,26
ROE (%) 0,55
Đòn bẩy tài chính 0,97
EPS 7.162,17
PE 8,34
PB 3,32

Tin tức về TMG

TMG: Thay đổi nhân sự

06/05/2023 03:20:00

Cổ phiếu cùng ngành

Vật liệu cơ bản > Thép

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
BCA 51.200 4,80 +0,10/+0,02%
BVG 222.215 2,70 +0,20/+0,08%
DNS 400 15,00 -1,00/-0,06%
DNY 0 0,00
0/0%
DTL 0 0,00
0/0%
HMG 100 9,50
0/0%
HPG 13.457.900 21,35 -0,10/0,00%
HSG 13.348.100 15,85 +0,15/+0,01%
ITQ 1.399.545 3,00 +0,20/+0,07%