CTCP Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico
CTCP Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico (TMG : UPCOM)
Vật liệu cơ bản : Thép
CTCP Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico
Tổ 3, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
kimloaimau.com.vn
+84 (208) 384-7229
Fax
+84 (208) 384-7097
Email
thainguyentmc@gmail.com

Thông tin giao dịch

Mã CK TMG
Sàn UPCOM
Giá hiện tại
60,00 (0/0%)
Biến động trong ngày 0,00 - 0,00
Khối lượng 0
Giá trung bình ( 10 ngày ) 63,24
Biến động trong 52 tuần 44,60 - 74,90
Khối lượng trung bình (10 ngày) 70,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 18.000.000
Vốn hóa thị trường 1.062,00 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,26
ROA (%) 0,32
ROE (%) 0,55
Đòn bẩy tài chính
EPS 8.189,84
PE 7,20
PB 3,50

Tin tức về TMG

Cổ phiếu cùng ngành

Vật liệu cơ bản > Thép

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
BCA 60.100 7,00 +0,10/+0,01%
BVG 102.500 2,90 +0,30/+0,12%
DNS 400 15,00 -1,00/-0,06%
DNY 0 0,00
0/0%
DTL 300 24,00 +0,05/+0,00%
HMG 0 0,00
0/0%
HPG 25.316.500 19,20 +0,35/+0,02%
HSG 4.890.900 13,55 +0,50/+0,04%
ITQ 110.838 3,70 +0,10/+0,03%