CTCP Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico
CTCP Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico (TMG : UPCOM)
Tài nguyên cơ bản : Thép
CTCP Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico
Tổ 3, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
kimloaimau.com.vn
+84 (208) 384-7229
Fax
+84 (208) 384-7097
Email
thainguyentmc@gmail.com

Thông tin giao dịch

Mã CK TMG
Sàn UPCOM
Giá hiện tại
61,50 (0/0%)
Biến động trong ngày 0,00 - 0,00
Khối lượng 0
Giá trung bình ( 10 ngày ) 60,45
Biến động trong 52 tuần 41,20 - 74,90
Khối lượng trung bình (10 ngày) 300,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 18.000.000
Vốn hóa thị trường 1.107,00 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,26
ROA (%) 0,32
ROE (%) 0,55
Đòn bẩy tài chính
EPS 8.189,84
PE 7,51
PB 3,65

Tin tức về TMG

Cổ phiếu cùng ngành

Tài nguyên cơ bản > Thép

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
BCA 169.900 8,40 +0,80/+0,11%
BVG 111.100 3,60 -0,10/-0,03%
DNS 400 15,00 -1,00/-0,06%
DNY 0 0,00
0/0%
DTL 3.500 26,50 +0,50/+0,02%
HMG 0 0,00
0/0%
HPG 34.352.700 23,40 -0,40/-0,02%
HSG 11.215.700 20,30 -0,60/-0,03%
ITQ 518.300 4,90 -0,10/-0,02%