CTCP Thủy điện Thác Mơ
CTCP Thủy điện Thác Mơ (TMP : HOSE)
Các dịch vụ hạ tầng : Sản xuất và cung cấp điện truyền thống
CTCP Thủy điện Thác Mơ
Khu 5, phường Thác Mơ, Thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước
www.tmhpp.com.vn
+84 (271) 224-5094
Fax
+84 (271) 377-8268
Email
info@tmhpp.com.vn

Thông tin giao dịch

Mã CK TMP
Sàn HOSE
Giá hiện tại 66 (+0,40/+0,61%)
Biến động trong ngày 65,50 - 66,00
Khối lượng 2.400
Giá trung bình ( 10 ngày ) 68,42
Biến động trong 52 tuần 51,10 - 76,50
Khối lượng trung bình (10 ngày) 2.430,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 70.000.000
Vốn hóa thị trường 4.620,00 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,63
ROA (%) 0,20
ROE (%) 0,30
Đòn bẩy tài chính 0,65
EPS 6.298,71
PE 10,48
PB 3,59

Tin tức về TMP

Cổ phiếu cùng ngành

Các dịch vụ hạ tầng > Sản xuất và cung cấp điện truyền thống

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
AVC 0 0,00
0/0%
BHA 0 0,00
0/0%
BSA 8.010 22,50
0/0%
BTP 9.800 14,00 -0,20/-0,01%
CHP 75.000 29,70
0/0%
DNA 100 24,10 +3,10/+0,15%
DNC 0 0,00
0/0%
DNH 814 50,00
0/0%
DRL 1.400 67,20 +1,00/+0,02%
DTE 0 0,00
0/0%