CTCP Thủy điện Thác Mơ
CTCP Thủy điện Thác Mơ (TMP : HOSE)
Các dịch vụ hạ tầng : Sản xuất và cung cấp điện truyền thống
CTCP Thủy điện Thác Mơ
Khu 5, phường Thác Mơ, Thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước
www.tmhpp.com.vn
+84 (271) 224-5094
Fax
+84 (271) 377-8268
Email
info@tmhpp.com.vn

Thông tin giao dịch

Mã CK TMP
Sàn HOSE
Giá hiện tại 52 (+0,30/+0,58%)
Biến động trong ngày 51,70 - 52,00
Khối lượng 1.300
Giá trung bình ( 10 ngày ) 53,74
Biến động trong 52 tuần 46,20 - 67,00
Khối lượng trung bình (10 ngày) 250,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 70.000.000
Vốn hóa thị trường 3.640,00 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,69
ROA (%) 0,27
ROE (%) 0,38
Đòn bẩy tài chính 0,36
EPS 8.228,94
PE 6,32
PB 2,17

Tin tức về TMP

Cổ phiếu cùng ngành

Các dịch vụ hạ tầng > Sản xuất và cung cấp điện truyền thống

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
AVC 100 39,00 -0,50/-0,01%
BHA 0 0,00
0/0%
BSA 2.704 16,90 +0,10/+0,01%
BTP 3.400 12,90 +0,10/+0,01%
CHP 1.400 24,80 -0,10/0,00%
DNA 100 16,30 -2,70/-0,14%
DNC 0 0,00
0/0%
DNH 100 35,10 -3,90/-0,10%
DRL 700 64,20 -2,70/-0,04%
DTE 0 0,00
0/0%