CTCP Vinacafé Biên Hòa
CTCP Vinacafé Biên Hòa (VCF : HOSE)
Hàng tiêu dùng : Sản phẩm thực phẩm
CTCP Vinacafé Biên Hòa
Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
www.vinacafebienhoa.com
+84 (61) 3836-554
Fax
+84 (61) 3836-108
Email
vinacafe@vinacafebienhoa.com

Thông tin giao dịch

Mã CK VCF
Sàn HOSE
Giá hiện tại 235,4 (+15,40/+7,00%)
Biến động trong ngày 235,40 - 235,40
Khối lượng 200
Giá trung bình ( 10 ngày ) 229,84
Biến động trong 52 tuần 212,20 - 270,00
Khối lượng trung bình (10 ngày) 240,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 26.579.135
Vốn hóa thị trường 6.256,73 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,22
ROA (%) 0,18
ROE (%) 0,25
Đòn bẩy tài chính 0,27
EPS 14.017,45
PE 16,79
PB 3,76

Tin tức về VCF

Cổ phiếu cùng ngành

Hàng tiêu dùng > Sản phẩm thực phẩm

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
AFX 570.200 9,90
0/0%
AGC 93.400 0,90 +0,10/+0,13%
AGM 108.100 5,30
0/0%
AGX 0 0,00
0/0%
ANT 2.500 14,10 -0,80/-0,05%
APF 11.415 73,80 -0,50/-0,01%
ATA 37.624 0,80
0/0%
ATS 0 0,00
0/0%
BBC 2.000 58,90 -3,10/-0,05%