CTCP Vinacafé Biên Hòa
CTCP Vinacafé Biên Hòa (VCF : HOSE)
Hàng tiêu dùng : Sản phẩm thực phẩm
CTCP Vinacafé Biên Hòa
Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
www.vinacafebienhoa.com
+84 (61) 3836-554
Fax
+84 (61) 3836-108
Email
vinacafe@vinacafebienhoa.com

Thông tin giao dịch

Mã CK VCF
Sàn HOSE
Giá hiện tại
224,00 (0/0%)
Biến động trong ngày 224,00 - 224,10
Khối lượng 300
Giá trung bình ( 10 ngày ) 224,67
Biến động trong 52 tuần 176,00 - 248,80
Khối lượng trung bình (10 ngày) 810,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 26.579.135
Vốn hóa thị trường 5.953,73 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,22
ROA (%) 0,19
ROE (%) 0,24
Đòn bẩy tài chính 0,26
EPS 16.928,80
PE 13,23
PB 2,82

Tin tức về VCF

Cổ phiếu cùng ngành

Hàng tiêu dùng > Sản phẩm thực phẩm

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
AFX 3.601 8,20
0/0%
AGC 93.400 0,90 +0,10/+0,13%
AGM 86.600 4,43 +0,10/+0,02%
AGX 0 0,00
0/0%
ANT 0 0,00
0/0%
APF 52.420 64,50 +0,80/+0,01%
ATA 0 0,00
0/0%
ATS 900 10,50 +0,50/+0,05%
BBC 0 0,00
0/0%