CTCP Vinacafé Biên Hòa
CTCP Vinacafé Biên Hòa (VCF : HOSE)
Hàng tiêu dùng : Sản phẩm thực phẩm
CTCP Vinacafé Biên Hòa
Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
www.vinacafebienhoa.com
+84 (61) 3836-554
Fax
+84 (61) 3836-108
Email
vinacafe@vinacafebienhoa.com

Thông tin giao dịch

Mã CK VCF
Sàn HOSE
Giá hiện tại
219,10 (0/0%)
Biến động trong ngày 0,00 - 0,00
Khối lượng 0
Giá trung bình ( 10 ngày ) 219,93
Biến động trong 52 tuần 176,00 - 248,80
Khối lượng trung bình (10 ngày) 530,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 26.579.135
Vốn hóa thị trường 5.823,49 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,22
ROA (%) 0,19
ROE (%) 0,24
Đòn bẩy tài chính 0,26
EPS 16.613,09
PE 13,19
PB 2,53

Tin tức về VCF

Cổ phiếu cùng ngành

Hàng tiêu dùng > Sản phẩm thực phẩm

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
AFX 15.717 7,90 -0,10/-0,01%
AGC 93.400 0,90 +0,10/+0,13%
AGM 99.200 3,52 -0,18/-0,05%
AGX 0 0,00
0/0%
ANT 15.710 15,00 +0,40/+0,03%
APF 6.125 61,00 -0,20/0,00%
ATA 0 0,00
0/0%
ATS 0 0,00
0/0%
BBC 0 0,00
0/0%