CTCP Vinacafé Biên Hòa
CTCP Vinacafé Biên Hòa (VCF : HOSE)
Thực phẩm và đồ uống : Sản phẩm thực phẩm
CTCP Vinacafé Biên Hòa
Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
www.vinacafebienhoa.com
+84 (61) 3836-554
Fax
+84 (61) 3836-108
Email
vinacafe@vinacafebienhoa.com

Thông tin giao dịch

Mã CK VCF
Sàn HOSE
Giá hiện tại
235,00 (0/0%)
Biến động trong ngày 0,00 - 0,00
Khối lượng 0
Giá trung bình ( 10 ngày ) 231,65
Biến động trong 52 tuần 223,60 - 293,00
Khối lượng trung bình (10 ngày) 120,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 26.579.135
Vốn hóa thị trường 6.246,10 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,26
ROA (%) 0,23
ROE (%) 0,30
Đòn bẩy tài chính
EPS 17.390,96
PE 13,51
PB 4,68

Tin tức về VCF

Cổ phiếu cùng ngành

Thực phẩm và đồ uống > Sản phẩm thực phẩm

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
AFX 7.600 14,60
0/0%
AGC 93.400 0,90 +0,10/+0,13%
AGM 77.400 28,15 -0,25/-0,01%
AGX 1.693 32,00 -4,60/-0,13%
ANT 10.400 12,70 +0,50/+0,04%
APF 6.406 65,80 -0,20/0,00%
ATA 80.460 2,40 +0,20/+0,09%
ATS 0 0,00
0/0%
BBC 1.600 68,70 +0,10/+0,00%