CTCP Chứng Khoán Bản Việt
CTCP Chứng Khoán Bản Việt (VCI : HOSE)
Tài chính : Công ty Chứng khoán
CTCP Chứng Khoán Bản Việt
Tầng 15, Tháp Tài chính Bitexco, số 2 Hải Triều, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
www.vcsc.com.vn
+84 (28)391-43588
Fax
+84 (28) 391-44531
Email

Thông tin giao dịch

Mã CK VCI
Sàn HOSE
Giá hiện tại 31,7 (-0,30/-0,94%)
Biến động trong ngày 31,60 - 32,30
Khối lượng 7.685.200
Giá trung bình ( 10 ngày ) 30,07
Biến động trong 52 tuần 16,50 - 60,80
Khối lượng trung bình (10 ngày) 8.234.790,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 435.499.901
Vốn hóa thị trường 13.805,35 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,54
ROA (%) 0,06
ROE (%) 0,13
Đòn bẩy tài chính 1,19
EPS 1.995,36
PE 15,89
PB 2,13

Tin tức về VCI

Cổ phiếu cùng ngành

Tài chính > Công ty Chứng khoán

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
AAS 91.710 10,00 +0,20/+0,02%
AGR 819.300 8,50 -0,06/-0,01%
APG 1.042.800 7,00 -0,18/-0,03%
APS 1.328.389 9,70 -0,20/-0,02%
ART 0 0,00
0/0%
BMS 150.375 5,40
0/0%
BSI 1.003.800 19,55 +0,10/+0,01%
BVS 202.610 17,50
0/0%
CSI 17.600 60,50 -0,90/-0,01%
CTS 3.059.400 15,40 +0,05/+0,00%