CTCP Chứng Khoán Vietcap
CTCP Chứng Khoán Vietcap (VCI : HOSE)
Tài chính : Công ty Chứng khoán
CTCP Chứng Khoán Vietcap
Tầng 15, Tháp Tài chính Bitexco, số 2 Hải Triều, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
www.vcsc.com.vn
+84 (28)391-43588
Fax
+84 (28) 391-44531
Email

Thông tin giao dịch

Mã CK VCI
Sàn HOSE
Giá hiện tại 43,8 (-3,20/-6,81%)
Biến động trong ngày 43,75 - 45,75
Khối lượng 10.862.600
Giá trung bình ( 10 ngày ) 47,92
Biến động trong 52 tuần 16,50 - 50,70
Khối lượng trung bình (10 ngày) 6.011.690,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 437.500.000
Vốn hóa thị trường 19.162,50 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,47
ROA (%) 0,03
ROE (%) 0,07
Đòn bẩy tài chính 1,18
EPS 1.199,70
PE 36,51
PB 2,79

Tin tức về VCI

Cổ phiếu cùng ngành

Tài chính > Công ty Chứng khoán

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
AAS 4.861.372 11,00 -0,90/-0,08%
ABW 988.563 12,90 -1,10/-0,08%
AGR 5.305.200 18,00 -1,35/-0,07%
APG 4.420.200 10,90 -0,80/-0,07%
APS 2.376.980 8,30 -0,50/-0,06%
ART 0 0,00
0/0%
BMS 543.365 12,70 -1,30/-0,09%
BSI 2.969.500 38,95 -2,90/-0,07%
BVS 1.016.632 26,80 -2,50/-0,09%
CSI 63.900 46,00 -2,30/-0,05%