CTCP Đầu tư nước sạch Sông Đà
CTCP Đầu tư nước sạch Sông Đà (VCW : UPCOM)
Các dịch vụ hạ tầng : Cung cấp nước sạch
CTCP Đầu tư nước sạch Sông Đà
Xóm Vật Lại, xã Thịnh Minh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
viwasupco.com.vn
84 (218) 384-0152
Fax
84 (218) 384-0148
Email

Thông tin giao dịch

Mã CK VCW
Sàn UPCOM
Giá hiện tại
32,00 (0/0%)
Biến động trong ngày 0,00 - 0,00
Khối lượng 0
Giá trung bình ( 10 ngày ) 31,99
Biến động trong 52 tuần 27,50 - 36,00
Khối lượng trung bình (10 ngày) 460,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 75.000.000
Vốn hóa thị trường 2.400,00 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,32
ROA (%) 0,01
ROE (%) 0,03
Đòn bẩy tài chính 1,85
EPS -182,53
PE 67,87
PB 1,88

Tin tức về VCW

Cổ phiếu cùng ngành

Các dịch vụ hạ tầng > Cung cấp nước sạch

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
BDW 0 0,00
0/0%
BGW 0 0,00
0/0%
BLW 0 0,00
0/0%
BNW 0 0,00
0/0%
BPW 0 0,00
0/0%
BTW 0 0,00
0/0%
BWA 0 0,00
0/0%
BWE 541.800 41,40 -0,35/-0,01%
BWS 334 33,50
0/0%
CLW 0 0,00
0/0%