Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP
Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEA : UPCOM)
Công nghiệp : Máy công nghiệp
Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP
Lô D, khu D1, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội
www.veamcorp.com
+84 (24) 628-00802
Fax
+84 (24) 628-00809
Email
office@veamcorp.com

Thông tin giao dịch

Mã CK VEA
Sàn UPCOM
Giá hiện tại
36,40 (0/0%)
Biến động trong ngày 36,40 - 36,60
Khối lượng 57.895
Giá trung bình ( 10 ngày ) 36,59
Biến động trong 52 tuần 32,10 - 41,00
Khối lượng trung bình (10 ngày) 354.870,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 1.328.800.000
Vốn hóa thị trường 48.501,20 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,14
ROA (%) 0,26
ROE (%) 0,28
Đòn bẩy tài chính 0,06
EPS 4.691,14
PE 8,74
PB 2,14