CTCP Cảng Xanh VIP
CTCP Cảng Xanh VIP (VGR : UPCOM)
Công nghiệp : Dịch vụ vận tải
CTCP Cảng Xanh VIP
Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, phường Đông Hải 2,
vipgreenport.com.vn
+84 (225) 883-0333
Fax
+84 (225) 883.0668
Email

Thông tin giao dịch

Mã CK VGR
Sàn UPCOM
Giá hiện tại
43,00 (0/0%)
Biến động trong ngày 40,50 - 43,00
Khối lượng 3.000
Giá trung bình ( 10 ngày ) 42,24
Biến động trong 52 tuần 29,40 - 45,00
Khối lượng trung bình (10 ngày) 1.400,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 63.250.000
Vốn hóa thị trường 2.719,75 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,41
ROA (%) 0,21
ROE (%) 0,23
Đòn bẩy tài chính 0,10
EPS 4.291,39
PE 10,02
PB 2,31

Tin tức về VGR

Cổ phiếu cùng ngành

Công nghiệp > Dịch vụ vận tải

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
ACV 218.617 83,20 +0,60/+0,01%
ASG 1.800 21,25 +0,05/+0,00%
BLN 0 0,00
0/0%
BSG 100 11,60
0/0%
BXD 0 0,00
0/0%
BXT 0 0,00
0/0%
CAG 13.700 7,40 +0,30/+0,04%
CIA 16.800 10,90 -0,20/-0,02%
CLL 10.900 41,80
0/0%
CVP 0 0,00
0/0%