CTCP Ống thép Việt - Đức VG PIPE
CTCP Ống thép Việt - Đức VG PIPE (VGS : HNX)
Tài nguyên cơ bản : Thép
CTCP Ống thép Việt - Đức VG PIPE
KCN Bình Xuyên, Thị trấn Đạo Đức, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
www.vgpipe.com.vn
+84 (211) 388-7863
Fax
+84 (211) 388-8562
Email
vgpipe@hn.vnn.vn

Thông tin giao dịch

Mã CK VGS
Sàn HNX
Giá hiện tại 17,9 (-0,20/-1,10%)
Biến động trong ngày 17,80 - 18,20
Khối lượng 176.500
Giá trung bình ( 10 ngày ) 18,17
Biến động trong 52 tuần 14,00 - 51,40
Khối lượng trung bình (10 ngày) 211.360,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 48.427.921
Vốn hóa thị trường 866,86 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,04
ROA (%) 0,06
ROE (%) 0,17
Đòn bẩy tài chính 1,92
EPS 2.869,61
PE 6,24
PB 1,01

Tin tức về VGS

VGS: Điều lệ công ty

11/08/2022 01:59:00

Cổ phiếu cùng ngành

Tài nguyên cơ bản > Thép

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
BCA 67.700 8,00 -0,10/-0,01%
BVG 78.300 3,60 -0,10/-0,03%
DNS 400 15,00 -1,00/-0,06%
DNY 0 0,00
0/0%
DTL 500 26,00
0/0%
HMG 0 0,00
0/0%
HPG 23.215.100 24,15 -0,15/-0,01%
HSG 6.790.200 21,10 -0,05/0,00%
ITQ 171.000 5,30 +0,10/+0,02%