CTCP Thuốc sát trùng Việt Nam
CTCP Thuốc sát trùng Việt Nam (VPS : HOSE)
Vật liệu cơ bản : Hóa chất chuyên dụng
CTCP Thuốc sát trùng Việt Nam
102 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đakao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
www.vipesco.com.vn
+84 (28) 382-98494
Fax
+84 ( 8) 382-30752
Email
vipesco@hcm.vnn.vn

Thông tin giao dịch

Mã CK VPS
Sàn HOSE
Giá hiện tại
9,83 (0/0%)
Biến động trong ngày 9,81 - 10,50
Khối lượng 8.800
Giá trung bình ( 10 ngày ) 9,68
Biến động trong 52 tuần 7,89 - 12,35
Khối lượng trung bình (10 ngày) 4.250,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 24.460.792
Vốn hóa thị trường 240,45 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,29
ROA (%) 0,03
ROE (%) 0,05
Đòn bẩy tài chính 0,49
EPS 644,57
PE 15,25
PB 0,76

Tin tức về VPS

Cổ phiếu cùng ngành

Vật liệu cơ bản > Hóa chất chuyên dụng

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
BFC 83.300 18,80 +0,10/+0,01%
BT1 100 13,70 +0,70/+0,05%
CGL 0 0,00
0/0%
CPC 1.001 16,60 +0,30/+0,02%
DCM 3.153.100 32,80 +0,30/+0,01%
DHB 0 0,00
0/0%
DOC 1.200 8,70
0/0%
DPM 2.699.100 37,00 +0,20/+0,01%
HAI 0 0,00
0/0%