CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh
CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (VSH : HOSE)
Các dịch vụ hạ tầng : Sản xuất và cung cấp điện truyền thống
CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh
21 Nguyễn Huệ, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
www.vshpc.evn.com.vn
+84 (256) 389-2792
Fax
+84 (256) 389-1975
Email
hpp_vssh@evn.com.vn

Thông tin giao dịch

Mã CK VSH
Sàn HOSE
Giá hiện tại
49,00 (0/0%)
Biến động trong ngày 48,50 - 49,10
Khối lượng 3.700
Giá trung bình ( 10 ngày ) 49,00
Biến động trong 52 tuần 38,00 - 52,00
Khối lượng trung bình (10 ngày) 7.630,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 236.241.246
Vốn hóa thị trường 11.575,82 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,61
ROA (%) 0,10
ROE (%) 0,21
Đòn bẩy tài chính 1,07
EPS 2.197,38
PE 22,30
PB 2,52

Tin tức về VSH

Cổ phiếu cùng ngành

Các dịch vụ hạ tầng > Sản xuất và cung cấp điện truyền thống

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
AVC 3.100 58,00 -0,10/0,00%
BHA 4.900 20,00
0/0%
BSA 3.300 21,80 -0,20/-0,01%
BTP 22.200 14,00 -0,05/0,00%
CHP 22.400 33,95 +0,10/+0,00%
DNA 2.300 25,00 +0,90/+0,04%
DNC 0 0,00
0/0%
DNH 0 0,00
0/0%
DRL 2.200 64,50 -0,10/0,00%
DTE 1.400 4,00 +0,50/+0,14%