CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh
CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (VSH : HOSE)
Các dịch vụ hạ tầng : Sản xuất và cung cấp điện truyền thống
CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh
21 Nguyễn Huệ, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
www.vshpc.evn.com.vn
+84 (256) 389-2792
Fax
+84 (256) 389-1975
Email
hpp_vssh@evn.com.vn

Thông tin giao dịch

Mã CK VSH
Sàn HOSE
Giá hiện tại
38,00 (0/0%)
Biến động trong ngày 37,70 - 38,20
Khối lượng 37.500
Giá trung bình ( 10 ngày ) 38,54
Biến động trong 52 tuần 22,90 - 48,00
Khối lượng trung bình (10 ngày) 39.560,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 236.241.246
Vốn hóa thị trường 8.977,17 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,66
ROA (%) 0,13
ROE (%) 0,28
Đòn bẩy tài chính 0,93
EPS 5.349,05
PE 7,10
PB 1,79

Tin tức về VSH

Cổ phiếu cùng ngành

Các dịch vụ hạ tầng > Sản xuất và cung cấp điện truyền thống

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
AVC 100 39,00 -0,50/-0,01%
BHA 0 0,00
0/0%
BSA 2.704 16,90 +0,10/+0,01%
BTP 3.400 12,90 +0,10/+0,01%
CHP 1.400 24,80 -0,10/0,00%
DNA 100 16,30 -2,70/-0,14%
DNC 0 0,00
0/0%
DNH 100 35,10 -3,90/-0,10%
DRL 700 64,20 -2,70/-0,04%
DTE 0 0,00
0/0%