CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh
CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (VSH : HOSE)
Các dịch vụ hạ tầng : Sản xuất và cung cấp điện truyền thống
CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh
21 Nguyễn Huệ, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
www.vshpc.evn.com.vn
+84 (256) 389-2792
Fax
+84 (256) 389-1975
Email
hpp_vssh@evn.com.vn

Thông tin giao dịch

Mã CK VSH
Sàn HOSE
Giá hiện tại 36,6 (+0,20/+0,55%)
Biến động trong ngày 34,10 - 37,40
Khối lượng 365.000
Giá trung bình ( 10 ngày ) 41,49
Biến động trong 52 tuần 26,55 - 48,00
Khối lượng trung bình (10 ngày) 438.260,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 236.241.246
Vốn hóa thị trường 10.536,36 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,58
ROA (%) 0,08
ROE (%) 0,20
Đòn bẩy tài chính 1,23
EPS 3.435,29
PE 12,98
PB 2,38

Tin tức về VSH

Cổ phiếu cùng ngành

Các dịch vụ hạ tầng > Sản xuất và cung cấp điện truyền thống

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
AVC 200 40,00 -0,70/-0,02%
BHA 2.800 14,90
0/0%
BSA 7.500 17,30
0/0%
BTP 44.600 17,50
0/0%
CHP 29.200 25,05
0/0%
DNA 0 0,00
0/0%
DNC 0 0,00
0/0%
DNH 0 0,00
0/0%
DRL 5.300 68,40 -1,10/-0,02%
DTE 575.700 11,50 -0,70/-0,06%