CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh
CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (VSH : HOSE)
Các dịch vụ hạ tầng : Sản xuất và cung cấp điện truyền thống
CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh
21 Nguyễn Huệ, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
www.vshpc.evn.com.vn
+84 (256) 389-2792
Fax
+84 (256) 389-1975
Email
hpp_vssh@evn.com.vn

Thông tin giao dịch

Mã CK VSH
Sàn HOSE
Giá hiện tại 39,2 (+0,75/+1,95%)
Biến động trong ngày 38,30 - 39,35
Khối lượng 216.300
Giá trung bình ( 10 ngày ) 38,98
Biến động trong 52 tuần 24,60 - 48,00
Khối lượng trung bình (10 ngày) 191.580,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 236.241.246
Vốn hóa thị trường 9.083,48 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,58
ROA (%) 0,08
ROE (%) 0,20
Đòn bẩy tài chính 1,23
EPS 3.435,29
PE 11,19
PB 2,05

Tin tức về VSH

Cổ phiếu cùng ngành

Các dịch vụ hạ tầng > Sản xuất và cung cấp điện truyền thống

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
AVC 300 39,80
0/0%
BHA 0 0,00
0/0%
BSA 0 0,00
0/0%
BTP 2.000 16,90
0/0%
CHP 17.600 24,90 +0,20/+0,01%
DNA 0 0,00
0/0%
DNC 600 48,70 -0,10/0,00%
DNH 0 0,00
0/0%
DRL 800 66,90 -0,10/0,00%
DTE 1.200 14,40 -0,10/-0,01%