CTCP Nước và Môi trường Việt Nam
CTCP Nước và Môi trường Việt Nam (VWS : UPCOM)
Công nghiệp : Các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh
CTCP Nước và Môi trường Việt Nam
Số 5 Đường Thành, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
www.viwase.vn
+84 (24) 382-81429
Fax
+84 (24) 382-84760
Email
viwase@hn.vnn.vn

Thông tin giao dịch

Mã CK VWS
Sàn UPCOM
Giá hiện tại
22,40 (0/0%)
Biến động trong ngày 0,00 - 0,00
Khối lượng 0
Giá trung bình ( 10 ngày ) 20,95
Biến động trong 52 tuần 11,80 - 20,90
Khối lượng trung bình (10 ngày) 60,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 3.600.000
Vốn hóa thị trường 75,24 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%)
ROA (%)
ROE (%)
Đòn bẩy tài chính 0,92
EPS 424,13
PE 52,81
PB 1,58

Tin tức về VWS

Cổ phiếu cùng ngành

Công nghiệp > Các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
ARM 0 0,00
0/0%
CCH 0 0,00
0/0%
CER 0 0,00
0/0%
CFM 0 0,00
0/0%
CNN 0 0,00
0/0%
DCH 0 0,00
0/0%
DKC 0 0,00
0/0%
DKH 0 0,00
0/0%
FTI 0 0,00
0/0%
HEJ 19.522 12,50 +1,50/+0,14%