CTCP Xuân Mai - Đạo Tú
CTCP Xuân Mai - Đạo Tú (XMD : UPCOM)
Công nghiệp : Thiết bị, vật liệu xây dựng
CTCP Xuân Mai - Đạo Tú
Khu phố Bê Tông, xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc
betongdaotu.com.vn
+84 (211) 361-5457
Fax
+84 (211) 389-5574
Email
xuanmaidaotu.xmd!gmail.com

Thông tin giao dịch

Mã CK XMD
Sàn UPCOM
Giá hiện tại 8,1 (+0,40/+5,19%)
Biến động trong ngày 7,50 - 8,10
Khối lượng 400
Giá trung bình ( 10 ngày ) 7,78
Biến động trong 52 tuần 2,70 - 3,30
Khối lượng trung bình (10 ngày) 0,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 4.000.000
Vốn hóa thị trường 10,80 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%)
ROA (%)
ROE (%)
Đòn bẩy tài chính 1,51
EPS 725,50
PE 3,72
PB 0,21

Tin tức về XMD

XMD: Thay đổi nhân sự

15/04/2023 03:57:00

Cổ phiếu cùng ngành

Công nghiệp > Thiết bị, vật liệu xây dựng

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
ACC 64.400 13,70 -0,05/0,00%
ACE 100 36,00 +1,00/+0,03%
ADP 310 21,00 +0,30/+0,01%
BCC 1.021.908 12,60 -0,30/-0,02%
BDT 162.900 16,50 +0,30/+0,02%
BHC 0 0,00
0/0%
BHV 0 0,00
0/0%
BIG 448.025 6,20 +0,40/+0,07%
BT6 112 3,60 +0,30/+0,09%
BTD 200 23,50 +0,10/+0,00%