THÔNG TIN ĐĂNG KÝ

Nhập các thông tin quan trọng sau để đăng ký mở tài khoản và dùng để xác thực giao dịch của Quý khách trong tương lai:

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

➢ Đăng ký dịch vụ giao dịch

Mật khẩu

➢ Đăng ký loại hình sản phẩm dịch vụ

DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN NGÂN HÀNG

ĐẶT LỊCH LIÊN HỆ

➢ Đăng ký thời gian nhân viên BSC liên hệ hỗ trợ hoàn tất thủ tục mở tài khoản (*):

Ngày
Thời gian

➢ Khách hàng đồng ý (*):

Bạn phải Ấn xác nhận Capcha trước khi hoàn tất

HOÀN TẤT ĐĂNG KÝ

Quý khách đã đăng ký thành công thông tin mở tài khoản và đăng ký dịch vụ giao dịch chứng khoán tại BSC. Nhân viên BSC sẽ chủ động liên hệ với quý khách qua số điện thoại vào lúc ngày để hỗ trợ quý khách hoàn tất các thủ tục cần thiết.