Biểu phí giao dịch chứng khoán niêm yết
Biểu phí giao dịch chứng khoán niêm yết Các cổ phiếu, Chứng chỉ quỹ đã niêm yết tại TTGD Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh và Hà Nội Dưới 100 triệu 0,25%
Từ 100 triệu trở lên 0,2%
Phí giao dịch trái phiếu niêm yết Các trái phiếu niêm yết Dưới 2 tỷ 0,1%
Từ 2 tỷ đến 10 tỷ 0,05%
Trên 10 tỷ 0,02%
Phí phong tỏa, giải tỏa, cầm cố cổ phiếu, trái phiếu niêm yết Các cổ phiếu, trái phiếu niêm yết đã được Ngân hàng chấp thuận cho vay theo quy định Tính trên mệnh giá 0,2% mệnh giá
Tối thiểu 100.000đ/Giao dịch
Tối đa 300.000đ/Giao dịch
Phí quản lý tài sản cầm cố cổ phiếu, trái phiếu niêm yết Các hợp đồng cầm cố 3 bên trong đó BSC là tổ chức quản lý tài sản cầm cố Tính trên mệnh giá 0,2% mệnh giá
Tối thiểu 300.000đ/ hợp đồng
Tối đa 10.000.000đ/ hợp đồng
Phí ứng trước tiền bán chứng khoán Các khoản ứng trước tiền bán chứng khoán của Quý khách hàng trong ngày T, T+1 & T+2 Giá trị tiền ứng trước 13%/năm (BSC có thể thay đổi tùy theo từng thời kỳ)