Biểu phí giao dịch chứng khoán niêm yết

 

Phí giao dịch chứng khoán niêm yết

Các cổ phiếu, Chứng chỉ quỹ đã niêm yết tại TTGD Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh và Hà Nội

 Gói chuyên gia tư vấn

0,18%/giá trị giao dịch (chưa bao gồm thuế TNCN đối với giao dịch bán chứng khoán)

 

 

Gói tư vấn đầu tư online

0,15%/giá trị giao dịch (chưa bao gồm thuế TNCN đối với giao dịch bán chứng khoán)

 

 

Phí giao dịch trái phiếu niêm yết

Các trái phiếu niêm yết

Dưới 2 tỷ

0,1%/giá trị giao dịch

 

Từ 2 tỷ đến 10 tỷ

0,05%/giá trị giao dịch

 

Trên 10 tỷ

0,02%/giá trị giao dịch

 

Phí ứng trước tiền bán chứng khoán

Các khoản ứng trước tiền bán chứng khoán của khách hàng trong ngày T và T+1

Giá trị tiền ứng trước

13%/năm (BSC có thể thay đổi tùy theo từng thời kỳ)

 

Biểu phí giao dịch chứng khoán chưa niêm yết

 

Phí giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu không qua sàn

Cổ phiếu chưa niêm yết nhưng đã được đăng ký lưu ký tại VSD/hoặc cổ phiếu đã niêm yết chuyển nhượng không qua sàn

Dưới 100 triệu

- Bên chuyển nhượng: 0,45%/giá trị giao dịch, bao gồm phí BSC 0,25%, phí VSD 0,1%, thuế TNCN 0.1%

Bên nhận chuyển nhượng: 0,35%/giá trị giao dịch, bao gồm phí BSC 0,25%, phí VSD 0,1%.

 

 

Từ 100 triệu trở lên

-  Bên chuyển nhượng: 0,4%/giá trị giao dịch, bao gồm phí BSC 0,2%, phí VSD 0,1%, thuế TNCN 0,1%

 

-  Bên nhận chuyển nhượng: 0,3%/giá trị giao dịch, bao gồm phí BSC 0,2%, phí VSD 0,1%.

 

 

 

Phí giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu chưa niêm yết do BSC thực hiện QLCĐ

Cổ phiếu sở hữu của các cổ đông công ty đại chúng chưa niêm yết có nhu cầu dịch vụ

Tính trên mệnh giá chuyển nhượng

0,2% giá trị theo mệnh giá, tối thiểu 100.000đ/giao dịch/(hoặc) theo quy định trong hợp đồng quản lý cổ đông

 

Phí giao dịch chuyển nhượng Trái phiếu do BSC thực hiện Đại lý lưu ký

Các trái phiếu do BSC là Đại lý đăng ký lưu ký

01 giao dịch

0,2% giá trị theo mệnh giá.

Tối thiểu 100.000 đồng/lần

Tối đa 1.000.000 đồng/lần

 

Biểu phí xác nhận phong tỏa

 

Phí xác nhận phong tỏa chứng khoán một lần theo yêu cầu của khách hàng

Các cổ phiếu niêm yết, trái phiếu niêm yết, cổ phiếu chưa niêm yết, trái phiếu do BSC thực hiện QLCĐ, Đại lý đăng ký lưu ký

Tính trên mệnh giá

0,2% giá trị theo mệnh giá.

Tối thiểu 100.000 đồng/yêu cầu

Tối đa 1.000.000 đồng/yêu cầu

 

Phí xác nhận phong tỏa và theo dõi chứng khoán

Các cổ phiếu niêm yết, trái phiếu niêm yết, cổ phiếu chưa niêm yết, trái phiếu do BSC thực hiện QLCĐ, Đại lý đăng ký lưu ký

Ký thỏa thuận/Hợp đồng quản lý tài sản cầm cố 3 bên

Tính trên mệnh giá

0,2% giá trị giao dịch tính theo mệnh giá.

Tối thiểu 500.000 đồng/hợp đồng

Tối đa 10.000.000 đồng/hợp đồng

 

Biểu phí thừa kế/cho/biếu/tặng chứng khoán

 

Phí thay đổi thông tin và cấp mới Giấy chứng nhận sở hữu

Các chứng khoán do BSC là đơn vị QLCĐ, Đại lý đăng ký lưu ký

Tính trên số lần cấp mới Giấy chứng nhận sở hữu

50.000 đồng/lần

 

Thừa kế/cho/biếu/tặng chứng khoán

Các cổ phiếu niêm yết, trái phiếu niêm yết, cổ phiếu chưa niêm yết, trái phiếu do BSC thực hiện QLCĐ, Đại lý đăng ký lưu ký.

Trừ các trường hợp biếu, tặng, cho, thừa kế giữa vợ với chồng, giữa cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi, giữa cha chồng, mẹ chồng với con dâu, giữa cha vợ, mẹ vợ với con rể, giữa ông nội, bà nội với cháu nội, giữa ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại, giữa anh, chị, em ruột với nhau

Tính trên giá trị thừa kế/cho/tặng 
(Trường hợp không xác định được giá trị thì tính trên mệnh giá).

+ 0,15% giá trị chuyển quyền sở hữu đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền

+ 0,01% giá trị chuyển quyền sở hữu đối với trái phiếu

 

Phí chuyển nhượng quyền mua

 

Phí chuyển nhượng quyền mua

Quyền mua cổ phiếu niêm yết

Tính trên số lần thực hiện

30.000đ/lần