{{news.Title}}

{{news.Source}} - {{news.Date | date:'dd/MM/yyyy hh:mm:ss'}}


Ngày 28/10/2020, Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh chính thức chấp thuận niêm yết 3 mã chứng quyền có đảm bảo: CMWG2014, CHPG2024 và CFPT2013 do Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) phát hành. Ba mã chứng quyền này đã nhận được sự quan tâm đông đảo của các nhà đầu tư ngay từ đợt chào bán ra công chúng lần đầu.

 

Trong lần phát hành trước, mã chứng quyền CMWG1901 của BSC đã giúp các nhà đầu tư thu được lợi nhuận gấp gần 4 lần số vốn ban đầu. Hơn nữa, MWG, HPG và FPT đều là 3 mã cố phiếu có triển vọng tăng trưởng tích cực giai đoạn 2020 – 2021. Vì vậy, 3 mã chứng quyền CFPT2013, CMWG2014, CHPG2024 do BSC phát hành lần này được kỳ vọng sẽ mang đến cơ hội hấp dẫn cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp trên thị trường.
 
Thông tin về 3 mã chứng quyền như sau:
 
Mã chứng quyền
 
CKCS
 
Loại chứng quyền
 
Kiểu thực hiện
 
Thời hạn
 
Tỷ lệ chuyển đổi
 
Giá phát hành
 
Giá thực hiện
CMWG2014
MWG
Mua
Châu Âu
3 tháng
3,9446:1
2.500
105.519,4
CHPG2024
HPG
6 tháng
2:1
2.200
27.500
CFPT2013
FPT
2:1
3.800
52.000
 
Sau khi được niêm yết vào sáng ngày 28/10,  nhà đầu tư có thể giao dịch 3 mã chứng quyền trên như các mã cổ phiếu cơ bản khác.
Thông tin chi tiết về chứng quyền, nhà đầu tư vui lòng truy cập:
- MWG: https://www.bsc.com.vn/tin-tuc/tin-chi-tiet/713191
(Về thông báo điều chỉnh giá thực hiện và tỉ lệ chuyển đổi của CMWG2014, nhà đầu tư vui lòng xem thêm trên website của BSC)
- HPG: https://www.bsc.com.vn/tin-tuc/tin-chi-tiet/713192
- FPT: https://www.bsc.com.vn/tin-tuc/tin-chi-tiet/713193

Trân trọng. 

File đính kèm: {{news.AttachedFileName}}

Các tin liên quan


{{r.Date | date:'dd/MM/yyyy'}}{{r.Title}}