Quyết định chấp thuận niêm yết CW các mã CMWG2206, CNVL2207,CSTB2214,CPNJ2204, CMSN2207

- 28/06/2022 10:03:00 SA


Kính gửi Quý khách hàng,

Ngày 29/06/2022, Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) chính thức niêm yết 05 mã chứng quyền có bảo đảm tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). 05 mã chứng quyền BSC phát hành dựa trên các mã Chứng khoán cơ sở là các doanh nghiệp đầu ngành: MSN - MWG - NVL - PNJ – STB.

 Thông tin 05 mã Chứng quyền có bảo đảm mới:

·        Loại chứng quyền: Chứng quyền mua

·        Kiểu thực hiện quyền: Kiểu Châu Âu (nhà đầu tư chỉ được thực hiện vào ngày đáo hạn)

·        Hình thức thực hiện quyền: Thanh toán bằng tiền mặt (VNĐ)

Mã CKCS

Thời hạn

Số lượng phát hành

Giá thực hiện (VNĐ)

Tỷ lệ chuyển đổi

Ngày đáo hạn

MSN

7 tháng

1.500.000

129.000

10:1

09/01/2023

MWG

7 tháng

1.800.000

176.000

9.9354:1

09/01/2023

NVL

7 ting

1.500.000

84.000

10:1

09/01/2023

PNJ

7 tháng

2.500.000

143.000

10:1

09/01/2023

STB

7 tháng

2.000.000

23.000

2:1

09/01/2023

  

Quyết định chấp thuận niêm yết CW các mã CMWG2206, CNVL2207,CSTB2214,CPNJ2204, CMSN2207

20220628 - CMSN2207 - QD niem yet CW lan dau

20220628 - CMWG2206 - QD niem yet CW lan dau

20220628 - CNVL2207 - QD niem yet CW lan dau

20220628 - CPNJ2204 - QD niem yet CW lan dau

20220628 - CSTB2214 - QD niem yet CW lan dau

Các tin liên quan