1. Quan hệ cổ đông

 • Bộ phận Quan hệ nhà đầu tư
 • Địa chỉ:
  Tầng 9 Tòa nhà Thái Holdings, 210 Đường Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
 • Điện thoại:

  (024) 3935 2722 (Ext: 1452)

2. Hoạt động truyền thông

 • Bộ phận PR
 • Địa chỉ:
  Tầng 9 Tòa nhà Thái Holdings, 210 Đường Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
 • Điện thoại:

  (024) 3935 2722 (Ext: 1252)

3. Tuyển dụng

 • Bộ phận Nhân sự
 • Địa chỉ:
  Tầng 9 Tòa nhà Thái Holdings, 210 Đường Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
 • Điện thoại:

  (024) 3935 2722 (Ext: 1551)

4. Dịch vụ Khách hàng Cá nhân

 • Khối Khách hàng Cá nhân
 • Địa chỉ:
  Tầng 8 Tòa nhà Thái Holdings, 210 Đường Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
 • Điện thoại:

  (024) 39264 660

5. Dịch vụ Khách hàng Tổ chức

 • Khối Khách hàng Tổ chức
 • Địa chỉ:
  Tầng 9 Tòa nhà Thái Holdings, 210 Đường Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
 • Điện thoại:

  (024) 39264 659

6. Dịch vụ Khách hàng Doanh nghiệp

 • Khối Khách hàng Doanh nghiệp
 • Địa chỉ:
  Tầng 9 Tòa nhà Thái Holdings, 210 Đường Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
 • Điện thoại:

  (024) 3935 2722 (Ext: 1201)

Vui lòng điền thông tin chính xác để chúng tôi có thể liên lạc với bạn!