CTCP Thông tin Tín hiệu Đường sắt Vinh
CTCP Thông tin Tín hiệu Đường sắt Vinh (TTV : UPCOM)
Dầu khí :
CTCP Thông tin Tín hiệu Đường sắt Vinh
Số 25B đường Lệ Ninh, phường Quán Bàu, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
http://visitec.vn/
+84 (238) 385-3157
Fax
+84 (238) 385-4806
Email
visitec.2015@gmail.com

Thông tin giao dịch

Mã CK TTV
Sàn UPCOM
Giá hiện tại
0,60 (0/0%)
Biến động trong ngày 0,00 - 0,00
Khối lượng 0
Giá trung bình ( 10 ngày ) 0,60
Biến động trong 52 tuần 2,60 - 10,00
Khối lượng trung bình (10 ngày) 0,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 1.313.800
Vốn hóa thị trường 3,42 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%)
ROA (%)
ROE (%)
Đòn bẩy tài chính 2,43
EPS 2.317,76
PE 1,20
PB 0,21

Tin tức về TTV

Cổ phiếu cùng ngành

Dầu khí >

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
BTR 0 0,00
0/0%
DAR 0 0,00
0/0%
DNR 2.280 10,90 +1,40/+0,15%
DSS 0 0,00
0/0%
DSV 0 0,00
0/0%
HCS 3.500 14,30 -2,30/-0,14%
HHR 0 0,00
0/0%
HLR 0 0,00
0/0%
HTR 0 0,00
0/0%
NBR 1.500 9,00 +1,10/+0,14%