Công ty cổ phần Thép Hương Thịnh
Công ty cổ phần Thép Hương Thịnh ( : )
Dầu khí :
Công ty cổ phần Thép Hương Thịnh
Cụm Công nghiệp Hoàng Mai – Hoàng Ninh – Việt Yên – Bắc Giang
www.thephuongthinh.com.vn
+84 (240) 366-1346
Fax
+84 (240) 386-6676
Email
info@thephuongthinh.com.vn

Thông tin giao dịch

Mã CK
Sàn
Giá hiện tại
(0/0%)
Biến động trong ngày -
Khối lượng
Giá trung bình ( 10 ngày )
Biến động trong 52 tuần -
Khối lượng trung bình (10 ngày)
Số cổ phiếu đang lưu hành
Vốn hóa thị trường ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%)
ROA (%)
ROE (%)
Đòn bẩy tài chính
EPS
PE
PB

Tin tức về

Cổ phiếu cùng ngành

Dầu khí >

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
BCA 73.500 5,20 +0,20/+0,04%
BVG 418.600 2,60
0/0%
DNS 400 15,00 -1,00/-0,06%
DNY 0 0,00
0/0%
DTL 100 33,50
0/0%
HMG 0 0,00
0/0%
HPG 18.866.500 21,60 +0,20/+0,01%
HSG 15.489.300 15,50 +0,30/+0,02%
ITQ 2.353.454 3,50 +0,10/+0,03%