Môi giới chứng khoán

BSC cung cấp các dịch vụ và giải pháp tài chính linh hoạt, đạt tiêu chuẩn quốc tế, giúp các nhà đầu tư tổ chức đạt được mục tiêu chiến lược đề ra.
Đến với BSC, khách hàng tổ chức sẽ được cung cấp sản phẩm dịch vụ tài chính đa dạng như dịch vụ ngân hàng đầu tư, quản lý danh mục đầu tư, tư vấn đầu tư và sử dụng hệ thống báo cáo phân tích chuyên sâu, cập nhật hàng ngày. BSC luôn coi trọng lợi ích của khách hàng và sự tăng lên về tài sản khách hàng là thành công của BSC.
Các sản phẩm dịch vụ dành cho khách hàng tổ chức:
Thực thi lệnh thông qua các phương thức giao dịch tân tiến: Bloomberg, Internet Trading, Home Trading … và đội ngũ các cán bộ môi giới chuyên nghiệp dành riêng cho khối khách hàng tổ chức.
Tìm kiếm nhanh, bảo mật và thực hiện các deal giao dịch lô lớn.
Cung cấp nhanh, chất lượng các báo cáo hàng ngày, định kỳ hoặc đột xuất theo biến động của thị trường tài chính.
Trực tiếp tư vấn giao dịch, tư vấn đầu tư chứng khoán.