INDEX Giá trị Khối lượng
VN-INDEX Tỷ
HNX-INDEX Tỷ
UP-INDEX Tỷ
Tích cực, Tăng giá, Giảm giá
Mã CK Giá trị Thay đổi % Khối lượng
VND 23,20 0,55 2,43% 42.616.000
VIX 18,90 0,60 3,28% 38.393.700
GEX 23,20 0,90 4,04% 36.709.900
SHB 11,90 0,10 0,85% 27.245.500
STB 31,95 0,40 1,27% 27.190.200
HPG 30,85 -0,15 -0,48% 26.958.700
NVL 17,30 0,20 1,17% 21.864.700
LCG 13,90 0,90 6,92% 21.746.500
SSI 37,35 0,35 0,95% 21.490.800
MBB 24,00 -0,15 -0,62% 20.474.600