INDEX Giá trị Khối lượng
VN-INDEX Tỷ
HNX-INDEX Tỷ
UP-INDEX Tỷ
Tích cực, Tăng giá, Giảm giá
Mã CK Giá trị Thay đổi % Khối lượng
VPB 18,70 -0,75 -3,86% 35.956.600
GEX 23,70 0,00 0,00% 35.934.600
HPG 29,10 -0,40 -1,36% 34.292.400
HAG 13,30 -0,65 -4,66% 33.576.600
VIX 18,20 -0,70 -3,70% 32.262.000
SSI 36,10 -0,40 -1,10% 26.737.800
SHB 11,70 -0,30 -2,50% 26.575.500
MBB 23,10 -0,45 -1,91% 25.524.200
HDG 32,45 -2,25 -6,48% 19.196.200
HSG 23,55 -0,85 -3,48% 17.400.200