INDEX Giá trị Khối lượng
VN-INDEX Tỷ
HNX-INDEX Tỷ
UP-INDEX Tỷ
Tích cực, Tăng giá, Giảm giá
Mã CK Giá trị Thay đổi % Khối lượng
NVL 11,90 0,75 6,73% 30.508.100
VND 15,30 0,15 0,99% 27.496.800
VPB 21,15 0,10 0,48% 19.655.000
DXG 11,85 0,10 0,85% 19.102.400
DIG 12,75 0,25 2,00% 19.033.100
SSI 20,45 0,10 0,49% 18.614.400
LPB 15,50 0,55 3,68% 17.971.200
MBB 17,75 0,35 2,01% 16.307.000
SHB 10,50 0,00 0,00% 16.194.900
STB 25,05 0,05 0,20% 16.106.400