INDEX Giá trị Khối lượng
VN-INDEX {{currentMarkets.HOSTC.IndexCurrent | number:2}} / {{currentMarkets.HOSTC.IndexChange | number:2}} {{currentMarkets.HOSTC.IndexPercentChange | number:2}}% {{currentMarkets.HOSTC.TotalValue / 1000000000 | number:2}} Tỷ
HNX-INDEX {{currentMarkets.HASTC.IndexCurrent | number:2}} / {{currentMarkets.HASTC.IndexChange | number:2}} {{currentMarkets.HASTC.IndexPercentChange | number:2}}% {{currentMarkets.HASTC.TotalValue / 1000000000 | number:2}} Tỷ
UP-INDEX {{currentMarkets.UPCOM.IndexCurrent | number:2}} / {{currentMarkets.UPCOM.IndexChange | number:2}} {{currentMarkets.UPCOM.IndexPercentChange | number:2}}% {{currentMarkets.UPCOM.TotalValue / 1000000000 | number:2}} Tỷ
Tích cực, Tăng giá, Giảm giá
Mã CK Giá trị Thay đổi % Khối lượng
{{quote.Symbol}} {{quote.PriceCurrent / 1000 | number:2}} {{quote.PriceChange / 1000 | number:2}} {{quote.PricePercentChange * 100 | number:2}}% {{quote.TotalVolume | number:0}}