Tiêu đề CTR_MUA_TP 94,500 VND_Upside 16%_BSC Company Report
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn BSC
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 27/05/2022
Số trang : 14
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 1331 Kb
Tải về: 1979
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt

 Định giá  

Chúng tôi đưa ra khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu CTR với giá mục tiêu 94,500 đồng, (+16% so với mức giá ngày 27/05/2022) cho năm 2022 dựa trên hai phương pháp FCFE và PE với tỷ trọng 50%/50%.
 
Dự báo kết quả kinh doanh năm 2022
BSC dự báo doanh thu và lợi nhuận năm 2022 của CTR lần lượt ước đạt 8,578 tỷ đồng (+15.2% YoY) và lợi nhuận sau thuế đạt 462 tỷ đồng (+23.2% YoY). EPS FW 2022 = 4,875 đồng. PE FW 2022 = 15.8 lần. 
 
Kế hoạch kinh doanh năm 2022
CTR đặt kế hoạch doanh thu năm 8,586 tỷ (+15% YoY) và lợi nhuận sau thuế đạt 414 tỷ (+10% YoY). 
 
Triển vọng kinh doanh năm 2022
Nhóm hoạt động kinh doanh thuộc ngành Viễn thông: Xây dựng Viễn thông suy giảm cho nhu cầu mới thấp, Vận hành khai thác và ứng cứu thông tin tăng trưởng từ thị trường nước ngoài, Hạ tầng cho thuê (TowerCo) tăng trưởng cao khi công ty tăng số lượng trạm và cải thiện tỷ lệ dùng chung.
Nhóm hoạt động kinh doanh ngoài ngành Viễn thông: Xây dựng dân dụng kỳ vọng đi ngang khi giá vật liệu xây dựng neo cao, Giải pháp tích hợp chưa được hưởng lợi từ các dự án năng lượng. 
 
Rủi ro
Rủi ro liên quan đến hoạt động kinh doanh tại nước ngoài 
Rủi ro liên quan đến tiến độ triển khai 5G tại Việt Nam 
Rủi ro liên quan đến giá vật liệu xây dựng tăng cao
 
Cập nhật doanh nghiệp
Kết thúc quý 1 năm 2022, CTR ghi nhận doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 2,001 tỷ (+14.3% YoY) và 89 tỷ (+24.7% YoY). Việc biên lợi nhuận gộp tăng nhẹ (đạt 7.5% từ mức 7.0% cùng kỳ) và tỷ lệ chi phí quản lý doanh nghiệp giảm nhẹ (đạt 1.9% từ mức 2.0% cùng kỳ) giúp cho lợi nhuận tăng trưởng tốt hơn doanh thu.