Tiêu đề PVD_THEO DÕI_TP 19,800_Upside 13.9%__Vượt qua năm 2022 đầy thách thức_BSC Company Update
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn BSC
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 28/06/2022
Số trang : 9
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 1194 Kb
Tải về: 588
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt

 Định giá 

  • Chúng tôi khuyến nghị THEO DÕI đối với cổ phiếu PVD với giá mục tiêu năm 2022 là 19,800 VND/CP, upside 13.9% so với mức giá ngày 27/06/2022 dựa trên phương pháp P/B và EV/EBITDA với tỷ trọng là 50% - 50%.
Dự báo kết quả kinh doanh
  • BSC dự báo DTT và LNST năm 2022 đạt lần lượt là 4,976 tỷ VND (+25% YoY) và 48 tỷ VND (+30% YoY), EPS FW = 61 VND/CP với giả định (1) Hiệu suất hoạt động (HSHĐ) giàn khoan tự nâng năm 2022 đạt mức trung bình 77%, (2) Giá cho thuê giàn khoan trung bình năm 2022 đạt 60 nghìn USD/ngày (+15% YoY), và (3) Trích lập dự phòng thêm 54 tỷ VND phải thu từ đối tác KrisEnergy.
Quan điểm đầu tư
  • Các giàn khoan tự nâng được đảm bảo hoạt động nhờ giá dầu tăng cao.
  • Giá thuê ngày giàn khoan tự nâng vẫn ở mức thấp hơn so với khu vực.
  • Chuỗi dự án Lô B – Ô Môn nếu được triển khai có thể đem lại nguồn công việc lớn cho PVD giai đoạn 2023 – 2024.
Rủi ro 
  • Giá dầu biến động mạnh ảnh hưởng tới giá thuê giàn và lợi nhuận của PVD.
  • HSHĐ trung bình các giàn khoan tự nâng thấp hơn kỳ vọng.
Cập nhật doanh nghiệp
  • Trong quý 1 2022, doanh thu thuần của PVD đạt 1,146 tỷ VND (108% YoY), và lỗ sau thuế 75 tỷ VND (cùng kỳ lỗ 110 tỷ VND). Doanh thu quý 1 tăng so với cùng kỳ do giàn khoan TAD bắt đầu hoạt động từ tháng 1, và có thêm 1 giàn khoan thuê ngoài. Tuy nhiên, PVD vẫn ghi nhận lỗ do (1) hiệu suất sử dụng giàn khoan chỉ đạt 60%, với giàn II có 2.5 tháng không hoạt động và giàn VI có 3 tháng không hoạt động, (2) đơn giá cho thuê các giàn khoan tự nâng vẫn ở mức thấp, và (3) Các công ty liên doanh thua lỗ trong quý 1.