Tiêu đề Báo cáo cập nhật SIP - MUA
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn ACB
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 28/06/2022
Số trang : 16
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 1223 Kb
Tải về: 26
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt

Công ty BĐS công nghiệp với doanh thu đặc biệt từ phân phối điện, nước và tình hình tài chính tốt. Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 178.369 đ/cp với kế hoạch chuyển niêm yết từ UpCOM sang HOSE.