Tiêu đề Báo cáo thăm Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP_Khuyến nghị NẮM GIỮ
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn BSC
Ngành Công nghiệp
Doanh nghiệp ACV
Chi tiết Ngày : 15/12/2016
Số trang : 4
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 672 Kb
Tải về: 878
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt

BSC khuyến nghị nắm giữ cổ phiếu ACV. Cổ phiếu ACV tăng 35% kể từ ngày lên sàn, giao dịch tại mức giá 47.400 đồng/cp vào ngày 21/12/2016, tương đương EV/EBITDA là 13.25x, tương đương với trung vị của các CHK trong khu vực (13.33x), và tương đối thấp hơn so với mức trung vị của các Công ty quản lý CHK trên thế giới (14.71x) và so với tiềm năng tăng trưởng của ACV.