Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
HDI Global SE 89.865.509 38,36% 06/07/2022
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 81.978.740 35,00% 31/12/2021
FUNDERBURK LIGHTHOUSE Ltd 29.372.195 12,54% 04/08/2022
CTCP Đầu tư Đường Mặt Trời 10.299.421 4,40% 24/05/2019
IFC Emerging Asia Fund, LP 4.919.079 2,10% 13/08/2021
IFC Financial Institutions Growth Fund, LP 4.919.079 2,10% 13/08/2021
CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 4.614.000 1,97% 23/08/2021
International Finance Corporation 4.216.354 1,80% 12/08/2021
Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam 248.547 0,11% 31/12/2018
Bùi Vạn Thuận 88.188 0,04% 31/12/2021
Đào Hải Yến 1.000 0,00% 30/06/2022
Hà Lan Trưởng ban kiếm soát 767 0,00% 30/06/2022
Trương Quốc Lâm 98 0,00% 30/06/2020
Tôn Thị Liên Nga 87 0,00% 30/06/2018
Vũ Văn Thắng Phó Tổng giám đốc 0 0,00% 30/06/2013
Phùng Tuấn Kiên Phó Tổng giám đốc 0 0,00% 26/07/2017
CTCP Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVCB Capital) 0 0,00% 29/07/2015
CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội 0 0,00% 31/12/2019
Nguyễn Đình Lâm 0 0,00% 25/09/2022
Christian Hinsch 0 0,00% 25/09/2022