Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
CTCP Phát Triển Hùng Hậu 11.471.254 48,84% 30/06/2022
Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP 2.235.670 9,52% 30/06/2022
Trường Đại học Văn Hiến 1.891.391 8,05% 30/06/2022
Nguyễn Thị Kim Mị 590.301 2,66% 31/12/2021
Đoàn Thị Tiên 537.939 2,43% 30/06/2019
Huỳnh Trí Cường 525.364 2,37% 20/11/2019
Đinh Quyết Tiến 446.552 2,02% 30/06/2019
Nguyễn Thị Thanh Nhung 404.773 1,83% 12/02/2020
Ngô Đức Dũng 321.011 1,45% 31/12/2019
Công ty TNHH Di Sản Hoàn Hảo 264.400 1,19% 31/12/2018
Từ Thanh Phụng Chủ tịch HĐQT 145.959 0,62% 30/06/2022
Đinh Nhân Thiên Phúc 140.476 0,63% 30/06/2019
Nguyễn Thị Thanh Tâm 101.236 0,46% 12/02/2020
Phạm Thị Minh Nguyệt Phó Chủ tịch HĐQT 95.283 0,41% 30/06/2022
Trần Thanh Hương Thành viên HĐQT 90.033 0,38% 30/06/2022
Huỳnh Thanh Thành viên HĐQT 88.797 0,38% 30/06/2022
Vũ Quang Chính Tổng giám đốc 62.221 0,26% 30/06/2022
Võ Minh Khang GĐ Kế hoạch-Vật tư 53.850 0,24% 31/12/2019
Trần Văn Hậu 52.643 0,24% 31/12/2019
Đinh Thị Bích Hà Giám đốc kinh doanh 27.540 0,12% 03/01/2020