Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Công ty TNHH Tư Nhân Walead 1.470.000 49,00% 21/09/2022
Nguyễn Thị Thơm 300.000 10,00% 21/04/2022
Lê Quỳnh Ngân 180.000 6,00% 12/01/2023
Nguyễn Hồng Hải Trưởng ban kiếm soát 170.000 5,67% 21/07/2022
Mạc Phối Dinh 135.000 4,50% 21/04/2022
Phạm Xuân Hòa Thành viên Ban kiểm soát 120.000 4,00% 08/11/2022
Nguyễn Hùng Cường 105.000 3,50% 09/11/2022
Phùng Thị Tơ 500 0,02% 30/06/2021
Bùi Thùy Giang 300 0,01% 30/06/2021
Trần Thị Thanh Nguyệt 300 0,01% 30/06/2021
Trần Thị Nga 200 0,01% 30/06/2021
Roãn Văn Kiều 200 0,01% 30/06/2021
Vũ Thị Lan Anh 200 0,01% 30/06/2021
Nguyễn Thị Duyên 200 0,01% 30/06/2021
Trần Thị Thanh Loan 0 0,00% 31/01/2023
Zheng Yong Jie 0 0,00% 31/01/2023
Hoàng Thu Anh 0 0,00% 29/09/2021
Trần Đình Thắng 0 0,00% 29/09/2021
Nguyễn Thị Thanh Hương Phó Giám đốc 0 0,00% 24/09/2021
Hoàng Thị Hồng 0 0,00% 31/01/2023