Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Công ty TNHH Đầu tư Hướng Dương Sunny 154.740.160 28,57% 30/06/2022
Nguyễn Thị Phương Thảo Tổng giám đốc 47.470.914 8,76% 30/06/2022
CTCP Sovico 41.106.000 7,59% 30/06/2022
Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh 26.809.020 4,95% 30/06/2022
Government Of Singapore 26.125.408 4,82% 19/05/2020
CTCP Sovico Aviation 10.000.000 1,85% 30/06/2022
Nguyễn Thanh Hùng Phó Chủ tịch HĐQT 5.358.076 0,99% 30/06/2022
Lưu Đức Khánh Thành viên HĐQT 904.440 0,17% 03/10/2022
Nguyễn Cảnh Sơn 895.587 0,17% 30/06/2022
Đinh Việt Phương Thành viên HĐQT 657.000 0,12% 27/09/2022
Nguyễn Đức Thịnh Phó Tổng giám đốc 419.000 0,08% 30/06/2022
Nguyễn Thanh Hà Chủ tịch HĐQT 297.984 0,06% 30/06/2022
Đoàn Thu Hương 253.680 0,05% 31/12/2021
CTCP Thương mại Dầu khí 251.400 0,05% 20/01/2020
Đỗ Kim Thịnh 200.008 0,04% 31/12/2019
Tô Việt Thắng Phó Tổng giám đốc 176.000 0,03% 30/06/2022
Nguyễn Thị Thúy Bình Phó Tổng giám đốc 170.000 0,03% 30/06/2022
Trần Hoài Nam 168.000 0,03% 30/06/2021
Lương Thế Phúc Phó Tổng giám đốc 130.400 0,02% 16/08/2022
Nguyễn Thị Bảo Anh 118.000 0,02% 31/12/2019