Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Lê Huy Bích Đại diện công bố thông tin 0 0,00% 04/12/2022
Hà Thị Diệu Thu Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 04/12/2022
Trương Anh Vũ Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 04/12/2022
Trương Huỳnh Như Ý 0 0,00% 28/05/2020
Nguyễn Hồng Anh 0 0,00% 04/12/2022
Trịnh Công Tuyến 0 0,00% 04/12/2022
Trịnh Công Sơn Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 04/12/2022
Lưu Thanh Tùng 0 0,00% 04/12/2022
Nguyễn Đăng Khoa Phó Tổng giám đốc 0 0,00% 04/12/2022
Trần Đình Nghi 0 0,00% 31/12/2015
Lê Xuân Bình 0 0,00% 31/12/2015
Phạm Lê Huân 0 0,00% 31/12/2015
Nguyễn Thị Thanh Hải 0 0,00% 31/12/2015
Trần Thế Vinh 0 0,00% 31/12/2015
CTCP Chứng khoán VIX 0 0,00% 31/12/2015
CTCP GTNFOODS 0 0,00% 09/03/2022
CTCP Dược và Vật tư thú y 0 0,00% 31/12/2015
Trần Thị Thảo 0 0,00% 15/06/2016
Trần Quốc Huy 0 0,00% 20/09/2016
CTCP Việt Xuân Mới 0 0,00% 18/11/2016