Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Lê Xuân Bình 0 0,00% 31/12/2015
Phạm Lê Huân 0 0,00% 31/12/2015
Nguyễn Thị Thanh Hải 0 0,00% 31/12/2015
Trần Thế Vinh 0 0,00% 31/12/2015
CTCP Chứng khoán VIX 0 0,00% 31/12/2015
CTCP GTNFOODS 0 0,00% 09/03/2022
CTCP Dược và Vật tư thú y 0 0,00% 31/12/2015
Trần Thị Thảo 0 0,00% 15/06/2016
Trần Quốc Huy 0 0,00% 20/09/2016
CTCP Việt Xuân Mới 0 0,00% 18/11/2016
Đỗ Hoàng Phúc Thành viên HĐQT 0 0,00% 08/12/2022