Giới thiệu

Với một cổ đông đề xướng sáng lập và chi phối là AGRIBANK - một nền tảng vững chắc về sức mạnh vật chất và tinh thần, ABIC sẽ có nhiều thuận lợi trong hoạt động kinh doanh tương lai. Đó là khai thác và phát huy những tiềm năng và thế mạnh vượt trội của AGRIBANK so với các nhà đầu tư khác; thế mạnh về mạng lưới phân phối, tiềm lực tài chính, cơ sở khách hàng, uy tín của Thương hiệu AGRIBANK trên thị trường. Ngược lại, ABIC ra đời sẽ mang lại lợi ích cho một bộ phận không nhỏ khách hàng đặc biệt là các tổ chức kinh tế hợp tác, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế và hộ nông dân sinh sống, hoạt động tại các vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa…Đây là những đối tượng khách hàng có nhu cầu tham gia bảo hiểm song khả năng đáp ứng của các doanh nghiệp bảo hiểm trên thị trường còn hạn chế do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan.

Lĩnh vực kinh doanh

 • Bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tai nạn con người;
 • Bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại
 • Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển đường bộ, đường biển, đường sông, đường sắt  và đường không;
 • Bảo hiểm xe cơ giới;
 • Bảo hiểm cháy, nổ;
 • Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự của chủ tàu;
 • Bảo hiểm trách nhiệm chung;
 • Bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính;
 • Bảo hiểm thiệt hại kinh doanh;
 • Bảo hiểm nông nghiệp

 

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 01/01/0001
Số ĐKKD 38GP/GPDDC/KDBH
Ngày cấp ĐKKD 07/01/2015
Vốn điều lệ 723.917.500.000
Mã số thuế 0102183722
Ngành nghề & Lĩnh vực Bảo hiểm > Các công ty bảo hiểm tổng hợp

 • Ngày 18/10/2006, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã cấp Giấy phép thành lập và hoạt động số: 38GP/KDBH về việc thành lập Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC). Ngày 08 tháng 08 năm 2007, Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC) đã chính thức bước vào hoạt động kinh doanh, tham gia vào thị trường bảo hiểm, sẵn sàng phục vụ nhu cầu Bảo hiểm phi nhân thọ của các đối tượng khách hàng trên phạm vi cả nước. Vốn điều lệ ban đầu của Công ty là 160 tỷ đồng.
 • Thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông số 01/NQ - HĐQT ngày 27/08/2007, Công ty  thực hiện phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ lên 380 tỷ đồng.
 • Năm 2021: VĐL nâng lên  431.578.150.000 đồng

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 07/01/2015
Nơi niêm yết UPCOM
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 9.000
KL đang niêm yết 51.557.417
Tổng giá trị niêm yết 515.574.170.000

Ban lãnh đạo

Nguyễn Tiến Hải Chủ tịch HĐQT
Trần Anh Tuấn Thành viên HĐQT
Lê Hồng Quân Thành viên HĐQT
Đỗ Minh Hoàng Thành viên HĐQT
Trương Đình Cánh Trưởng ban kiếm soát
Nguyễn Ngọc Kiên Thành viên Ban kiểm soát
Dương Văn Thành Thành viên Ban kiểm soát
Nguyễn Hồng Phong Tổng giám đốc
Quách Tá Khang Phó Tổng giám đốc
Nguyễn Hồng Thái Phó Tổng giám đốc
Nguyễn Đức Tuấn Phó Tổng giám đốc
Đậu Ngọc Linh Phó Tổng giám đốc
Phạm Minh Trí Kế toán trưởng
Đỗ Minh Hoàng Đại diện công bố thông tin