Giới thiệu

BSH đã và đang là một trong các thương hiệu bảo hiểm phi nhân thọ có uy tín trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam. Các sản phẩm, dịch vụ bảo hiểm do BSH cung cấp góp phần hỗ trợ khách hàng ổn định hoạt động kinh doanh, hướng tới mực tiêu phát triển bền vững, dài hạn. Hiện nay mạng lưới của BSH có mặt tại hầu khắp các tỉnh thành trên toàn quốc, với 52 đơn vị thành viên, hơn 60 phòng kinh doanh và hơn 1600 cán bộ nhân viên giàu kinh nghiệm luôn sẵn sàng phục vụ khách hàng tại hầu hết các khu vực, tỉnh thành trên toàn quốc và một công ty con tại Lào.

Lĩnh vực kinh doanh

 • Kinh doanh tái bảo hiểm: Nhận và nhượng tái bảo hiểm đối với tất cả các nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ
 • Quản lý quỹ, đầu tư vốn và các hoạt động khác theo quy định của pháp luật
 • Kinh doanh bảo hiểm gốc
 • Bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tai nạn con người
 • Bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại
 • Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển đường bộ, đường biển, đường sông, đường sắt, đường hàng không
 • Bảo hiểm xe có giới
 • Bảo hiểm cháy nổ
 • Bảo hiểm thân tàu, trách nhiệm dân sự của chủ tàu
 • Bảo hiểm trách nhiệm chung
 • Bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính
 • Bảo hiểm hàng không
 • Bảo hiểm nông nghiệp
 • Bảo hiểm bảo lãnh

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 10/12/2008
Số ĐKKD 56/GPÐC12/KDBH(TCT)
Ngày cấp ĐKKD 20/08/2013
Vốn điều lệ 1.000.000.000.000
Mã số thuế 0103085460
Ngành nghề & Lĩnh vực Bảo hiểm > Các công ty bảo hiểm tổng hợp

 • Năm 2008, Thành lập CTCP Bảo hiểm SHB -Vinacomin với 06 cổ đông sáng lập. Với VĐL là 300 tỷ đồng
 • Năm 2011: Thay đổi loại hình doanh nghiệp từ CTCP Bảo hiểm SHB - Vinacomin thành Tổng CTCP Bảo hiểm SHB - Vinacomin
 • Từ 2013: Đổi tên thành Tổng CTCP Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội
 • Năm 2017, VĐL nâng lên 1.000 tỷ đồng
 • Ngày trở thành CÔng ty đại chúng 10/8/2010
 • Công ty hoạt động theo Giấy pháp thành lập và hoạt động số 56GP/KDBH do Bộ tài chính cấp ngày 10/12/2008, Điều chính lần thứ 26 ngày 30/12/2022 theo Giấy pháp điều chỉnh số 56/GPDC26/KDBH.

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 20/08/2013
Nơi niêm yết UPCOM
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 12.000
KL đang niêm yết 100.000.000
Tổng giá trị niêm yết 1.000.000.000.000

Ban lãnh đạo

Kim Kang Wook Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Văn Trưởng Thành viên HĐQT
Oh Ji Won Thành viên HĐQT
Đoàn Kiên Thành viên HĐQT
Bùi Thị Minh Thu Trưởng ban kiếm soát
Nguyễn Thị Minh Thương Thành viên Ban kiểm soát
Trần Bích Hợp Thành viên Ban kiểm soát
Đoàn Kiên Tổng giám đốc
Nguyễn Đức Quang Phó Tổng giám đốc
Vũ Đức Trung Phó Tổng giám đốc
Lê Hoài Nam Phó Tổng giám đốc
Đỗ Đăng Khang Phó Tổng giám đốc
Phạm Quang Trình Phó Tổng giám đốc
Nguyễn Văn Trưởng Phó Tổng giám đốc
Nguyễn Thị Ngần Kế toán trưởng
Vũ Đức Trung Đại diện công bố thông tin