Giới thiệu

Quỹ ETF SSIAM VN30 là quỹ hoán đổi danh mục, một dạng quỹ đầu tư đại chúng dạng mở, tổ chức và hoạt động theo pháp luật hiện hành của Việt Nam. Quỹ có trách nhiệm phát hành và mua lại các Lô Chứng chỉ quỹ và phát hành theo yêu cầu của Thành viên Lập quỹ, và Nhà đầu tư. Chứng chỉ Quỹ ETF SSIAM VN30 được niêm yết, giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Lĩnh vực kinh doanh

  • Mục tiêu đầu tư của Quỹ ETF SSIAM VN30 là hướng tới đạt hiệu quả đầu tư bám sát mức sinh lời thực tế của chỉ số VN30. Chỉ số VN30 là chỉ số được tính toán theo phương pháp chỉ số giá, thể hiện biến động giá cổ phiếu của các công ty niêm yết thuộc chỉ số đáp ứng đủ tư cách tham gia tạo rổ và các điều kiện sàng lọc.

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 01/01/0001
Số ĐKKD 17/GCN-UBCK
Ngày cấp ĐKKD 01/01/0001
Vốn điều lệ 54.000.000.000
Mã số thuế
Ngành nghề & Lĩnh vực Đầu tư chứng khoán/phi chứng khoán > Quỹ mở

  • Quỹ ETF SSIAM VN30 là Quỹ hoán đổi danh mục được thành lập theo Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 của Bộ Quốc Hội Nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 24/11/2011 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 01/01/0001
Nơi niêm yết HOSTC
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 9.805
KL đang niêm yết 5.400.000
Tổng giá trị niêm yết 54.000.000.000

Ban lãnh đạo

Nguyễn Trọng Hùng Giám đốc