Giới thiệu

Quỹ ETF VinaCapital VN100 là quỹ hoán đổi danh mục mô phỏng biến động của chỉ số tham chiếu VN100. Chỉ số VN100 là chỉ số thị trường được Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) xây dựng, bao gồm 100 cổ phiếu có giá trị vốn hóa, khả năng thanh khoản và tỷ lệ tự do chuyển nhượng hàng đầu đáp ứng điều kiện tham gia vào bộ chỉ số.

Lĩnh vực kinh doanh

  • Quỹ hoán đổi danh mục là một loại hình quỹ đại chúng dạng mở, hình thành từ việc tiếp nhận, hoán đổi Danh mục Chứng khoán Cơ cấu lấy Lô Chứng chỉ Quỹ, được tổ chức và hoạt động theo Pháp luật, Chứng chỉ quỹ được niêm yết và giao dịch trên HOSE.
  • Mục tiêu đầu tư của Quỹ là mô phỏng biến dạng của Chỉ số tham chiếu sau khi trừ đi chi phí của Quỹ. Chỉ số Tham Chiếu là chỉ số do HOSE xây dựng và quản lý.

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 01/01/0001
Số ĐKKD 44/GCN-UBCK
Ngày cấp ĐKKD 16/06/2020
Vốn điều lệ 262.000.000.000
Mã số thuế
Ngành nghề & Lĩnh vực Đầu tư chứng khoán/phi chứng khoán > Quỹ mở

  • Quỹ được thành lập theo Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán do Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 16/06/2020
Nơi niêm yết HOSTC
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn
KL đang niêm yết 26.200.000
Tổng giá trị niêm yết 262.000.000.000

Ban lãnh đạo

Trần Thị Minh Hiền Chủ tịch Ban đại diện quỹ
Nguyễn Thanh Phú Thành viên Ban đại diện quỹ
Phạm Trần Yến Anh Thành viên Ban đại diện quỹ
Brook Colin Taylor Tổng giám đốc
Đinh Đức Minh Giám đốc
Trần Thảo Nguyên Giám đốc