Giới thiệu

Hợp phần thủy điện Nước trong thuộc dự án Hồ chứa nước Nước Trong, nằm trong danh sách các công trình thủy điện đã được Bộ công nghiệp phê duyệt trong quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc. Nhà máy Thủy điện Nước Trong nằm trên địa bàn xã Sơn Bảo cách thành phố Quảng Ngãi khoảng 70 km về phía tây. Nhà máy cso tổng công suất lắp đặt 16,5 MW tổng giá trị đầu tư đã được kiểm toán là 405,69 tỷ đồng.

Lĩnh vực kinh doanh

  • Sản xuất, kinh doanh mua và bán điện.

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 11/02/2004
Số ĐKKD 4300322171
Ngày cấp ĐKKD 19/08/2022
Vốn điều lệ 108.020.530.000
Mã số thuế 4300322171
Ngành nghề & Lĩnh vực Các dịch vụ hạ tầng > Sản xuất và cung cấp điện truyền thống

  • CTCP Thủy điện Nước trong tiền thân là CTCP Nước Trong thành lập ngày 11/2/2004 theo Giấy CNĐKKD số 3403000027 do Sở KH và ĐT tỉnh Quảng Ngãi cấp với VĐL là 9 tỷ đồng;
  • Năm 2006, Công ty Chính thức đổi tên thành CTCP Thủy điện Nước trong theo Giấy CNĐKKD cấp thay đổi lần thứ 1 do Sở KH và ĐT tỉnh Quảng Ngãi cấp ngày 18/1/2006;
  • Năm 2017, VĐL nâng lên 108.020.530.000 đồng.

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 19/08/2022
Nơi niêm yết HASTC
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 18.000
KL đang niêm yết 10.802.053
Tổng giá trị niêm yết 108.020.530.000

Ban lãnh đạo

Nguyễn Văn Cao Chủ tịch HĐQT
Võ Thụy Vân Khanh Thành viên HĐQT
Nguyễn Đình Thọ Thành viên HĐQT
Trần Minh Huy Thành viên HĐQT
Phạm Phong Thành Thành viên HĐQT
Huỳnh Thị Kim Cúc Trưởng ban kiếm soát
Nguyễn Hữu Quang Thành viên Ban kiểm soát
Hoàng Thị Thùy Thành viên Ban kiểm soát
Nguyễn Thanh Xuân Giám đốc
Lê Văn Hưng Phó Giám đốc
Ngô Trung Dũng Phó Giám đốc
Ngô Trung Dũng Kế toán trưởng
Ngô Trung Dũng Đại diện công bố thông tin