Giới thiệu

Công ty là một Công ty có quy mô lớn trên địa bàn tỉnh Phú Yên nói riêng và khu vực Miền Trung Tây Nguyên nói chung. Với việc vận hành và quản lý Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ có công suất 220MW, SHB đã cấp cho lưới điện quốc gia với sản lượng trung bình hàng năm trên 601,7 triệu kWh/năm. Ngoài mục tiêu chính là cung cấp điện cho đất nước. Thủy điện Sông Ba Hạ còn là công trình lợi dụng tổng hợp với nhiều lợi ích khác.

Lĩnh vực kinh doanh

  • Sản xuất, truyền tải và phân phối điện: Sản xuất và kinh doanh điện năng;
  • Đầu tư và quản lý các dự án nguồn điện;
  • Dịch vụ quản lý vận hành, lắp đặt, sửa chữa và bảo dưỡng các công trình điện, nhà máy điện và trạm biến áp;
  • Dịch vụ tư vấn, quản lý dự án nhà máy điện và trạm biến áp;
  • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan: Dịch vụ thí nghiệm điện, cơ, lý, hóa trong các công trình điện, nhà máy điện và trạm biến áp;
  • Điều hành tua du lịch: Kinh doanh du lịch và các dịch vụ kèm theo.

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 02/10/2007
Số ĐKKD 4400415302
Ngày cấp ĐKKD 08/03/2018
Vốn điều lệ 1.242.250.000.000
Mã số thuế 4400415302
Ngành nghề & Lĩnh vực Các dịch vụ hạ tầng > Sản xuất và cung cấp điện truyền thống

  • Ngày 2/10/2007, HĐQT Tập đoàn Điện lực Việt Nam có nghị quyết số 792/NQ-EVN-HĐQT V/v: Thông qua phương án thành lập CTCP Thủy điện Sông Ba Hạ;
  • Ngày 28/12/2007, Công ty được Giấy CNĐKKD do Sở KH và ĐT tỉnh Phú Yên lần đầu với VĐL đăng ký là 1.280 tỷ đồng và cổ đông sáng lập là Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Công ty Điện lực 2 và Công ty Điện lực 3;
  • Ngày trở thành Công ty đại chúng: 2/6/2008;
  • Ngày 31/12/2014, VĐL công ty nâng lên 1.242,25 tỷ đồng.

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 08/03/2018
Nơi niêm yết UPCOM
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 22.000
KL đang niêm yết 124.225.000
Tổng giá trị niêm yết 1.242.250.000.000

Ban lãnh đạo

Nguyễn Văn Tặng Chủ tịch HĐQT
Lê Tuấn Hải Thành viên HĐQT
Trần Lý Thành viên HĐQT
Nguyễn Trương Tiến Đạt Thành viên HĐQT
Nguyễn Anh Vũ Thành viên HĐQT
Ngô Đức Thăng Trưởng ban kiếm soát
Nguyễn Thị Huỳnh Phương Thành viên Ban kiểm soát
Tài Hoàng Nhật Quang Thành viên Ban kiểm soát
Trần Lý Tổng giám đốc
Nguyễn Đức Phú Phó Tổng giám đốc
Châu Đình Quốc Phó Tổng giám đốc
Đoàn Thị Mỹ Đông Kế toán trưởng
Trần Lý Đại diện công bố thông tin