Đối tác chiến lược

Okasan

Tập đoàn Chứng khoán Okasan được thành lập từ năm 1923. Hiện tại tập đoàn có 9 công ty trong nước và một công ty hoạt động tại nước ngoài. Tập đoàn Chứng khoán Okasan hoạt động trong lĩnh vực quản lý tài sản và đầu tư chứng khoán thông qua mạng lưới 6 công ty chứng khoán trong và ngoài nước. Mạng lưới này được điều hành bởi công ty TNHH Chứng khoán Okasan. Tập đoàn Chứng khoán Okasan hoạt động kinh doanh không chỉ trong lĩnh vực quản lý tài sản như quỹ đóng, cung cấp hệ thống xử lý thông tin mà còn cả trong lĩnh vực hỗ trợ hoạt động văn phòng như cho thuê nhân sự và cung cấp dịch vụ xử lý công việc nội bộ cho tổ chức, doanh nghiệp. Công ty TNHH Chứng khoán Okasan là nòng cốt của tập đoàn chứng khoán Okasan. Hoạt động kinh doanh chủ yếu là dịch vụ tư vấn với hơn 60 chi nhánh trong khắp Nhật Bản và hai văn phòng đại diện tại New York (Hòa Kỳ) và Thượng Hải (Trung quốc). Kể từ khi thành lập, Chứng khoán Okasan luôn tuân thủ phương châm “thân thiện với khách hàng” bằng việc tư vấn trực tiếp mặt đối mặt để dành sự tin tưởng tuyệt đối của khách hàng. Công ty cam kết sẽ luôn là công ty chứng khoán thỏa mãn mọi yêu cầu của khách hàng trong lĩnh vực quản lý tài sản bằng triết lý “Mọi cố gắng đều vì mục đích làm khách hàng hài lòng”.