{{news.Title}}

{{news.Source}} - {{news.Date | date:'dd/MM/yyyy hh:mm:ss'}}


 THÔNG BÁO  

V/v: đấu giá bán cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Công ty TNHH Một thành viên 532
 1. Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty TNHH một thành viên 532
 2. Địa chỉ: Đường Phạm Như Xương nối dài, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
 3. Điện thoại: 0236 3842 131
 4. Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng nhà các loại, Xây dựng công trình công ích, xây dựng công trình dân dụng kỹ thuật khác, ...
 5. Vốn điều lệ: 38.518.800.000 đồng
 6. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần 
 7. Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần 
 8. Số cổ phần đưa ra đấu giá: 1.298.265 cổ phần
 9. Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 1.298.265 cổ phần      
 10. Tổ chức bán đấu giá: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)
Địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội
 1. Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.
 2. Địa điểm, thời gian và thủ tục đăng ký nộp tiền đặt cọc:
-   Thời gian: Từ ngày 10/10/2017 đến 15h30 ngày 31/10/2017
(Sáng từ 8h30 – 11h30; chiều từ 13h00 – 17h00 các ngày làm việc)
 -   Địa điểm: tại các đại lý đấu giá. Địa chỉ chi tiết xem tại Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Công ty TNHH một thành viên 532 và được đăng tải trên website của BSC (www.bsc.com.vn) và website của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (www.hnx.vn)
 1. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
Bỏ phiếu trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 03/11/2017 .
 1. Thời gian và địa điểm đấu giá:

-          Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 07/11/2017.
-          Địa điểm: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
                      Số 02 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
 1. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 08/11/2017 đến 16 giờ ngày 17/11/2017 
 2. Thời gian hoàn trả tiền cọc cho nhà đầu tư không trúng đấu giá: Từ ngày 09/11/2017 đến ngày 14/11/2017
Nhà đầu tư tham gia đấu giá mua cổ phần có thể nhận Bản cáo bạch, Quy chế đấu giá trên website www.hnx.vn hoặc www.bsc.com.vn và tại các đại lý theo Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Công ty TNHH một thành viên 532.
 
Các văn bản đính kèm:
 

File đính kèm: {{news.AttachedFileName}}
Chia sẻ:

Các tin liên quan


{{r.Date | date:'dd/MM/yyyy'}}{{r.Title}}