Thông báo bổ sung mã chứng khoán ITD vào danh mục giao dịch ký quỹ

BSC | 03/02/2023 5:02:00 CH

Thông báo bổ sung mã chứng khoán ITD vào danh mục giao dịch ký quỹ

THÔNG BÁO DANH SÁCH CHỨNG KHOÁN GIAO DỊCH KÝ QUỸ THÁNG 02/2023 TẠI BSC

BSC | 03/02/2023 4:35:37 CH

THÔNG BÁO DANH SÁCH CHỨNG KHOÁN GIAO DỊCH KÝ QUỸ THÁNG 02/2023 TẠI BSC

Thông báo thay đổi chính sách gia hạn khoản vay

BSC | 31/01/2023 5:39:00 CH

Thông báo thay đổi chính sách gia hạn

Thông báo điều chỉnh quy định trong hoạt động margin

BSC | 31/01/2023 4:45:47 CH

Thông báo điều chỉnh quy định trong hoạt động margin

Thông báo loại mã cổ phiếu TCM khỏi danh mục cho vay ký quỹ tại BSC

BSC | 27/01/2023 10:40:38 SA

Thông báo loại mã cổ phiếu TCM khỏi danh mục cho vay ký quỹ tại BSC

Thông báo danh sách các mã chứng khoán thay đổi tỷ lệ cho vay

BSC | 17/01/2023 4:11:15 CH

Thông báo danh sách các mã chứng khoán thay đổi tỷ lệ cho vay