Thông báo thay đổi chính sách gia hạn khoản vay

BSC | 31/01/2023 5:39:00 CH

Thông báo thay đổi chính sách gia hạn

Thông báo điều chỉnh quy định trong hoạt động margin

BSC | 31/01/2023 4:45:47 CH

Thông báo điều chỉnh quy định trong hoạt động margin

Thông báo loại mã cổ phiếu TCM khỏi danh mục cho vay ký quỹ tại BSC

BSC | 27/01/2023 10:40:38 SA

Thông báo loại mã cổ phiếu TCM khỏi danh mục cho vay ký quỹ tại BSC

Thông báo danh sách các mã chứng khoán thay đổi tỷ lệ cho vay

BSC | 17/01/2023 4:11:15 CH

Thông báo danh sách các mã chứng khoán thay đổi tỷ lệ cho vay

Thông báo thay đổi tỷ lệ cho vay đối với mã chứng khoán STB

BSC | 16/01/2023 3:55:28 CH

Thông báo thay đổi tỷ lệ cho vay đối với mã chứng khoán STB

Thông báo nghỉ giao dịch nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2023

| 13/01/2023 2:49:27 CH

Thông báo nghỉ giao dịch nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2023