HAI: Ghi nhận lợi nhuận sau thuế cao nhất trong nửa thập kỷ

Asean Times | 31/01/2023 6:05:00 SA

Sau sự việc Tổng giám đốc Tập đoàn FLC từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT, Nông dược HAI ghi nhận lợi nhuận sau thuế cả năm đạt hơn 60 tỷ đồng, mức lợi nhuận sau thuế cao nhất của công ty trong vòng 5 năm trở lại đây.

VXT: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

HNX | 30/01/2023 11:51:00 CH

Báo cáo quản trị công ty năm 2022

PRT: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

HNX | 30/01/2023 11:49:00 CH

Báo cáo quản trị công ty năm 2022

MVN: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

HNX | 30/01/2023 11:46:00 CH

Báo cáo quản trị công ty năm 2022

TBR: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

HNX | 30/01/2023 11:43:00 CH

Báo cáo quản trị công ty năm 2022

SNZ: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

HNX | 30/01/2023 11:41:00 CH

Báo cáo quản trị công ty năm 2022