VQC: Hành trang bước vào xuân Quý Mão 2023

Tạp chí Năng lượng VN | 30/01/2023 5:35:00 CH

Làm nhiệm vụ trên địa bàn trải rộng khắp mọi miền đất nước, CBCNV Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin chịu ảnh hưởng trực tiếp của đại dịch Covid-19. Bên cạnh đó tình hình suy thoái của kinh tế thế giới cùng với sự cạnh tranh gay gắt của các đơn vị giám định ngoài TKV đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất, kinh doanh của công ty. Phát huy truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm” của người thợ mỏ, bám sát mục tiêu “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; giữ vững đà tăng trưởng; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao”, năm 2022 Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin đã vượt lên những khó khăn thách thức, trở thành điểm sáng mới trong đại gia đình Than - Khoáng sản Việt Nam và tin tưởng bước vào năm mới 2023 kiên định hơn trong hành trình đến những chân trời mới.

HPG: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

HOSE | 30/01/2023 5:30:00 CH

HPG: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

GEG: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

HOSE | 30/01/2023 5:30:00 CH

GEG: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

KHP: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

HOSE | 30/01/2023 5:29:00 CH

KHP: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

HQC: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

HOSE | 30/01/2023 5:29:00 CH

HQC: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

NBB: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

HOSE | 30/01/2023 5:27:00 CH

NBB: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022