GHC: Báo lãi tăng 47% lên hơn 330 tỷ đồng trong năm 2022

Báo Dân Việt | 31/01/2023 5:10:00 CH

Lũy kế năm 2022, GHC ghi nhận doanh thu thuần đạt 332,2 tỷ đồng, tăng 10,7%, lợi nhuận sau thuế đạt 157,6 tỷ đồng, tăng 47%.

DWC: Báo cáo tài chính quý 4/2022

HNX | 31/01/2023 5:01:00 CH

Báo cáo tài chính quý 4/2022

DNH: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

HNX | 31/01/2023 5:00:00 CH

Báo cáo quản trị công ty năm 2022

HTM: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

HNX | 31/01/2023 4:58:00 CH

Báo cáo quản trị công ty năm 2022

KMT: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự Đại hội đồng cổ đông năm 2023

HNX | 31/01/2023 4:57:00 CH

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự Đại hội đồng cổ đông năm 2023

CAP: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

HNX | 31/01/2023 4:55:00 CH

Báo cáo quản trị công ty năm 2022