Doanh thu bảo hiểm tăng mạnh, VNI lãi trước thuế 21 tỷ đồng năm 2022

Doanh nhân VN | 27/01/2023 9:20:00 CH

Tổng CTCP Bảo hiểm Hàng không báo lãi trước thuế cả năm 2022 đạt 21,1 tỷ đồng, tăng 5,5% so với năm trước. Trong đó lợi nhuận gộp từ mảng kinh doanh bảo hiểm tăng trưởng 67,7%, tuy nhiên lợi nhuận gộp từ hoạt động tài chính lại giảm nhẹ 8,4% so với năm trước.

MVN: Tiến tới làm chủ công nghệ số

Doanh nghiệp công bố | 27/01/2023 8:20:00 CH

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, VIMC sẽ tập trung xây dựng hệ thống tổng hợp và khai thác dữ liệu lớn, đồng thời xây dựng nguồn lực công nghệ thông tin theo hướng tập trung và chuyên môn hóa.

PGV: Một năm xuất sắc của Công ty Thủy điện Buôn Kuốp

Báo Đắk Nông | 27/01/2023 7:35:00 CH

Năm 2022, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu về sản xuất điện và bảo đảm an toàn trong điều tiết hồ chứa.

FUEVFVND: Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu tuần từ 13/01/2023 đến 26/01/2023

HOSE | 27/01/2023 6:36:00 CH

FUEVFVND: Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu tuần từ 13/01/2023 đến 26/01/2023

FUEVFVND: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 19/01/2023

HOSE | 27/01/2023 6:36:00 CH

FUEVFVND: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 19/01/2023

FUEVFVND: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 18/01/2023

HOSE | 27/01/2023 6:35:00 CH

FUEVFVND: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 18/01/2023