STB: Tìm người mua khoản nợ 59,7 tỷ đồng của Công ty CP Hiệp Minh

Báo Đấu thầu | 06/02/2023 10:20:00 CH

Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Cầu Group thông báo bán đấu giá toàn bộ khoản nợ của Công ty CP Hiệp Minh tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank). Tổng dư nợ tính đến ngày 30/6/2019 là hơn 59,7 tỷ đồng (trong đó, dư nợ gốc hơn 32,4 tỷ đồng, lãi trong hạn hơn 17,5 tỷ đồng, còn lại là lãi quá hạn và phạt chậm trả lãi).

SHP: Dự chi hơn 101 tỷ đồng tạm ứng cổ tức năm 2022

Doanh nghiệp hội nhập | 06/02/2023 9:45:00 CH

Với hơn 101,2 triệu cp đang lưu hành, ước tính Công ty CP Thủy điện Miền Nam cần chi hơn 101 tỷ đồng để hoàn tất đợt trả cổ tức này.

BIG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023

HNX | 06/02/2023 7:21:00 CH

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023

BIG: Thay đổi nhân sự

HNX | 06/02/2023 7:19:00 CH

Thay đổi nhân sự

DTB: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

HNX | 06/02/2023 7:17:00 CH

Báo cáo quản trị công ty năm 2022

DMN: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HNX | 06/02/2023 7:16:00 CH

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023