{{news.Title}}

{{news.Source}} - {{news.Date | date:'dd/MM/yyyy hh:mm:ss'}}


                   THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA

             VĂN PHÒNG THÀNH ỦY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG SÀI GÒN

 

 

1.      Tên tổ chức chào bán (chủ sở hữu): VĂN PHÒNG THÀNH ỦY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Số 127 Trương Định, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

2.      Tên tổ chức có cổ phần bán đấu giá: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG SÀI GÒN

Địa chỉ: Số 10 Cô Giang, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh. Điện thoại: (085) 444 9999Fax: (085) 404 0603  

3.      Ngành nghề kinh doanh chính: Điện thoại cố định, điện thoại internet, điện thoại di động, dịch vụ miễn cước người gọi (1800); Dịch vụ chuyển phát bưu chính; Dịch vụ sản xuất, kinh doanh và bảo hành thiết bị bưu chính viễn thông, mạng lưới bưu chính viễn thông, mạng lưới bưu chính viễn thông chuyên dùng; ….

4.      Vốn điều lệ: 1.203.917.290.000 đồng (Một ngàn hai trăm lẻ ba tỷ chín trăm mười bảy triệu hai trăm chín mươi ngàn đồng).

5.      Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 11.456.525 cổ phần (chiếm tỷ lệ 9,52% tổng số cổ phần đang lưu hành).

6.      Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần  của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn do Văn phòng thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nắm giữ  được Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành.

7.      Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Quận 1, Phường Nguyễn Thái Bình, TP.HCM.

8.      Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá.

-  Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông     -  Giá khởi điểm: 13.412 đồng/cổ phần.

-  Mệnh giá: 10.000 đồng                  -  Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 11.456.525 cổ phần.

-  Số lượng giới hạn đối với mỗi nhà đầu tư tổ chức, nhân trong nước: tối thiểu 100 cổ phần, tối đa là: 11.456.525 cổ phần.

-  Số lượng giới hạn đối với mỗi nhà đầu nước ngoài: tối thiểu 100 cổ phần, tối đa 11.456.525 cổ phần.

-  Tổng số lượng cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua là: 11.456.525 cổ phần.

9.      Cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá, Công bố thông tin, Nộp tiền đặt cọc: tại các Đại lý đấu giá

     10.  Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: từ 08h00 ngày 10/03/2017 đến 16h00 ngày 28/03/2017 tại các Đại lý đấu giá.

    11.  Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: Trước 15h00 ngày 03/04/2017 tại các Đại lý đấu giá.

12.  Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 05/04/2017 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 06/04/2017 đến 16h00 ngày 15/04/2017 tại các Đại đấu giá.

14.  Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ ngày 07/04/2017 đến 13/04/2017 tại các Đại lý đấu giá.

 

Thông tin về Quy chế đấu giá và Bản công bố thông tin đợt chào bán được đăng tải trên các website của Công ty Chứng khoán BIDV (http://www.bsc.com.vn); Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (http://www.hsx.vn) và các Đại lý đấu giá.

Các tài liệu liên quan

 

File đính kèm: {{news.AttachedFileName}}

Các tin liên quan


{{r.Date | date:'dd/MM/yyyy'}}{{r.Title}}