{{news.Title}}

{{news.Source}} - {{news.Date | date:'dd/MM/yyyy hh:mm:ss'}}


BSC công bố thông tin về việc thành lập chính thức Ban kiểm toán nội bộ và bổ nhiệm thành viên ban kiểm toán nội bộ - vị trí Trưởng ban.

File đính kèm: {{news.AttachedFileName}}
Chia sẻ:

Các tin liên quan


{{r.Date | date:'dd/MM/yyyy'}}{{r.Title}}