Dịch vụ chứng khoán

Tự hào là một trong những thành viên đầu tiên tham gia và đóng góp vào sự hình thành và phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam, BSC luôn chú trọng đem đến cho khách hàng các dịch vụ hoàn hảo và tiện ích tối ưu trên thị trường chứng khoán.
Dịch vụ giao dịch cho Khách hàng
Dịch vụ tài chính
Dịch vụ Đăng ký lưu ký và thanh toán trái phiếu