{{news.Title}}

{{news.Source}} - {{news.Date | date:'dd/MM/yyyy hh:mm:ss'}}


 Hiện tại, BSC đang tiến hành chào bán ra công chúng theo hình thức đấu giá công khai tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội(HNX). BSC kính gửi tới các nhà đầu tư các thông tin cơ bản về cuộc đấu giá cụ thể như sau:

I.              Thông tin chung
-       Giá khởi điểm                                   : 10.000 đồng/cổ phần
-       Bước giá                                           : 100 đồng
-       Số mức giá đặt mua                         : 02 mức giá
-       Số lượng cổ phần đăng ký mua tối thiểu: 100 cổ phần và theo bội số của 100.
-       Số lượng cổ phần đăng ký mua tối đa: 10.000.000 cổ phần
-       Tổng số lượng cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép mua tối đa: 10.000.000 cổ phần.
II.            Địa điểm, thời gian và thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc
-       Thời gian : Từ ngày 01/12/2017 đến 15h30 ngày 22/12/2017 (Sáng từ 8h30-11h30; chiều từ 13h30-17h00 các ngày làm việc).
-       Địa điểm : Thời gian từ ngày 01/12/2017 đến 15h30 ngày 22/12/2017, tại các đại lý. Thông tin về đại lý và địa chỉ chi tiết của các đại lý theo link đính kèm.
III.           Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
Tại các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký, chậm nhất 16h00 ngày 27/12/2017.
IV.          Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá
-       Thời gian:      08h30 ngày 29/12/2017.
-       Địa điểm:       SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
Số 2 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
Để nhận thêm thông tin về việc phát hành cổ phiếu, nhà đầu tư vui lòng truy cập vào đường link sau đây: https://www.bsc.com.vn/News/NewsDetail/588473

Danh mục các file đính kèm:

- Đơn đăng ký đấu giá (Dành cho Nhà đầu tư nước ngoài)

File đính kèm: {{news.AttachedFileName}}
Chia sẻ:

Các tin liên quan


{{r.Date | date:'dd/MM/yyyy'}}{{r.Title}}