Ông ĐỖ HUY HOÀI

Tổng Giám đốc

Bà NGÔ THỊ PHONG LAN

Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

Ông NGUYỄN DUY VIỄN

Phó Tổng Giám đốc

Quá trình công tác

2010- Hiện tại: Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán BSC
2007- 2010: Giám đốc Công ty TNHH Chứng khoán BIDV
2005-2006: Giám đốc Ngân hàng BIDV Chi nhánh Quang Trung
2003- 2005: Phó Giám đốc Sở giao dịch I Ngân hàng BIDV
2000-2001: Trưởng phòng nghiệp vụ Công ty TNHH Chứng khoán BIDV
1999-2000: Trưởng phòng quản lý khách hàng Sở giao dịch 1 Ngân hàng BIDV
1997-1999: Phó trưởng Phòng kinh doanh đối ngoại và thanh toán quốc tế BIDV
1988- 1996: Chuyên viên Phòng kinh tế đối ngoại và thanh toán quốc tế BIDV