Bà Nguyễn Thị Thủy

Phó Giám đốc khối

Ngân hàng Đầu tư

Bà Đinh Thị Ngọc Châm

Phó Giám đốc khối

Ngân hàng Đầu tư

Quá trình công tác

Bà Châm đã có hơn 09 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, trong đó có 11 năm gắn bó với BSC. Trước đó Bà Châm từng là Chuyên viên Tư vấn Dự án tại Bizconsult, Trợ lý Tài chính tại Plan International Vietnam. Bà Châm đã trực tiếp tư vấn và quản lý nhiều dự án lớn như Tư vấn cổ phần hóa cho Công ty Bảo hiểm Dầu khí – PVI, Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam; Tư vấn thu xếp vốn cho CTCP Hoàng Anh Gia Lai, Tổng Công ty Phát triển Nhà và Đô thị, CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD1; Tư vấn niêm yết trái phiếu cho Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, tư vấn niêm yết cổ phiếu cho CTCP Phát triển Đô thị Long Giang – LGL, CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD1 – HU1, CTCP Đầu tư và Thương mại TNG, … Bà Châm là cử nhân kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội và đã tham gia khóa đào tạo về Định giá doanh nghiệp do Goldman Sachs và AT&M tổ chức, khóa Tập huấn về các nghiệp vụ Ngân hàng Đầu tư tại Morgan Stanley Hồng Kông.