Bà Nguyễn Thị Thủy

Phó Giám đốc khối

Ngân hàng Đầu tư

Bà Đinh Thị Ngọc Châm

Phó Giám đốc khối

Ngân hàng Đầu tư

Quá trình công tác

Bà Thủy đã có 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán, tài chính ngân hàng, chứng khoán, trong đó có 10 năm gắn bó với BSC. Trước đó Bà Thủy đã từng đảm nhiệm vị trí Trưởng nhóm Kiểm toán tại Công ty Kiểm toán A&C, vị trí Kiểm soát Giao dịch tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Bà Thủy đã trực tiếp tư vấn và quản lý nhiều dự án tư vấn lớn như Tư vấn phát hành trái phiếu kèm chứng quyền cho TCTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam – VCG; Tư vấn chào bán trái phiếu cho CTCP Vincom – VIC, CTCP Đầu tư T&M Việt Nam, Tập đoàn Phát triển Nhà và Đô thị - HUD, CTCP Hoàng Anh Gia Lai, CTCP Tập đoàn Phú Thái, CTTNHH Âu Lạc Quảng Ninh, tư vấn cổ phần hóa cho BIDV, Vietnam Airlines, TCT Xây dựng Hà Nội; Tư vấn Tái cấu trúc cho CTCP Mặt trời vàng; Tư vấn niêm yết cổ phiếu và trái phiếu BIDV,… Bà Thủy là Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh tại CFVG và đã được đào tạo tại Nhật về Tư vấn tài chính doanh nghiệp và M&A tại Học viện Công nghệ Châu Á.